Přechod na normu ISO 22301:2019

Business continuity management systém

Připravujete se na přechod na verzi ISO 22301 z roku 2019? Můžeme vám být nápomocni při tomto procesu.

Touchscreen with digital symbols

Kontakt

Potřebujete pomoc s přechodem?

Kontaktujte nás

Norma ISO 22301 byla poprvé vydána v roce 2012. Byla to jedna z prvních norem ISO, která použila strukturu vysoké úrovně (HLS). Stanovuje požadavky a osvědčené postupy pro budování robustnějších a odolnějších podniků, které jim umožní řešit rušivé incidenty. Organizace, které ji splňují, mají účinnější reakce, rychlejší zotavení a jsou tak schopny snížit dopady na lidi, produkty a hospodářský výsledek organizace. 

Revidovaná verze normy ISO 22301

ISO 22301:2019 byla vydána 31. října 2019. Připravila ji technická komise ISO/TC 292 Bezpečnost a odolnost. Jejími členy je více než 60 národních normalizačních orgánů. Cílem revize bylo zohlednit probíhající změny a vývoj ve světě kontinuity podnikání a přinést tak větší hodnotu těm, kteří normu implementují.  .  

Celkově lze změny považovat za malé. Nebyly přidány žádné zásadní nové požadavky. Mezi tři hlavní oblasti změn patří: 

 • Struktura normy byla revidována tak, aby byla snáze čitelná a implementovatelná, a poskytla větší přehled o tom, co se požaduje. 
 • Jazyk a terminologie týkající se kontinuity činností byly zjednodušeny a upraveny tak, aby byly jasnější a konzistentnější a lépe odrážely současné myšlení ve světě kontinuity činností. 
 • Používání struktury vysoké úrovně (HLS - High Level Structure) bylo dále zjednodušeno, aby zůstalo v souladu a kompatibilní se všemi ostatními normami systému řízení ISO.  
 • Pro organizace, které již zavedly normy založené na HLS, by měl být přechod relativně jednoduchý v porovnání s jinými nedávnými přechody, například u normy ISO 9001.  
Stáhněte si naši prezentaci, kde najdete další informace o změnách

Časový plán přechodu  

 • Přechodné období trvá 3 roky od 31. října 2019 (datum zahájení přechodu).
 • Všechny certifikáty akreditované podle normy ISO 22301:2012 přestanou platit po 31. říjnu 2022 (konec přechodného období).
 • Certifikační orgány přestanou provádět počáteční a recertifikační audity podle ISO 22301:2012 18 měsíců od data zahájení, tj. 30. dubna 2021.  

Jak se připravit na zavedení nové verze?  

Doporučujeme vám začít se na přechod připravovat co nejdříve a řádně naplánovat začlenění potřebných změn do vašeho systému řízení.  

Doporučené kroky pro přechod: 

 • Seznamte se s obsahem a požadavky nového standardu. Pokud jste současným uživatelem normy z roku 2012, měli byste se zaměřit na změny, které vyplývají z revidované normy.  
 • Zajistěte, aby příslušní pracovníci ve vaší organizaci byli proškoleni a rozuměli požadavkům a klíčovým změnám. 
 • IIdentifikujte nedostatky, které je třeba odstranit, abyste splnili nové požadavky, a vytvořte plán implementace. 
 • Proveďte opatření a aktualizujte svůj systém řízení tak, aby splňoval nové požadavky.  

Jak vás můžeme podpořit?  

Ať už jste současným uživatelem normy ISO 22301, nebo jste v oblasti kontinuity podnikání nováčkem, společnost DNV vám může poskytnout podporu v otázkách kontinuity podnikání a při přechodu na novou revizi normy: 

 • Semináře, webináře, e-learning atd., kde se dozvíte o revizi a získáte základní přehled o obsahu a klíčových změnách v normě, procesu přechodu atd. 
 • Školení s lektorem, interní nebo veřejná, jejichž cílem je poskytnout podrobný vhled do obsahu, změn a potřebných kroků pro přechod. Jedná se o modulární kurzy, kde lze úroveň podrobnosti přizpůsobit potřebám vaší společnosti. 
 • Posouzení nedostatků (workshopy), kde posoudíme váš systém řízení z hlediska požadavků nové normy a identifikujeme nedostatky, které je třeba odstranit. To vám poskytne užitečné vstupní informace pro váš proces, který povede ke splnění požadavků normy. Úroveň podrobnosti takového posouzení lze přizpůsobit potřebám vaší společnosti.  

Začněte se připravovat na přechod a kontaktujte nás. Můžeme vás podpořit na každém kroku.  

Více informací o normě ISO 22301 a jejích vlastnostech a přínosech naleznete zde.

Kontakt

Potřebujete pomoc s přechodem?

Kontaktujte nás

RELATED SERVICES YOU MIGHT FIND INTERESTING: