DNV GL Česká republika

Business Assurance Academy

Knowledge for action

Poznatky založené na srovnávacích analýzách

Lumina™ je soubor nástrojů pro srovnávání výkonnosti, který poskytuje lepší přehled o systému řízení společnosti. Analýza informací, skrytých v datech každého auditu, umožňuje porovnávat výkonnost jednotlivých společností s výkonností tisíců jiných. Analýza je založena na naší databázi 2,5 milionu výsledků auditů po celém světě, přičemž každý rok jich přibývá 300 000.

Light split in cube

Kontakt

Daniela Matyášová

Daniela Matyášová

Training manažérka

Tel +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

Martina Němcová Vrátilová

Martina Němcová Vrátilová

Sales Manager

Tel +420 731 687 548

Na každém školení, které DNV pořádá, sdílíme souhrnný pohled na výkonnost systémů řízení společností v naší databázi. To umožňuje jedinečný vhled do rizik, kterým tyto společnosti čelí, a vy tak můžete rychle rozpoznat varovné signály a příležitosti ve své vlastní společnosti.    

Data Lumina™ pomáhají společnostem odhalit a upřednostnit oblasti systému řízení, které je třeba zlepšit. Umožňuje společnostem získat základní příčiny problémů, a nikoli pouze seznam neshod. Problémy, které řeší vaši kolegové, jsou s velkou pravděpodobností i vašimi vlastními riziky. Právě tento vhled spojený s teorií a zkušenostmi našich školitelů z řad auditorů sdílíme na každém školení.   

Společnosti certifikované DNV získávají přístup ke svému personalizovanému panelu Lumina, kde mohou dále porovnávat vlastní výkonnost s celkovou databází a s kolegy v oboru. To podporuje další odhalování a prioritizaci oblastí vašeho systému řízení s cílem identifikovat cesty ke zlepšení, umožnit rozhodování, stanovit priority investic a usnadnit udržitelnou výkonnost podniku. Říkáme tomu zlepšování prostřednictvím informovanosti.

Lumina pomáhá proměnit data v přehled a dává vám jistotu, že můžete činit správná rozhodnutí.

Přečtěte si více o Naší metodice.

Kontakt

Daniela Matyášová

Daniela Matyášová

Training manažérka

Tel +421 907 933 115 | +421 2 444 55 282

Martina Němcová Vrátilová

Martina Němcová Vrátilová

Sales Manager

Tel +420 731 687 548