DNV GL Česká republika

Online nástroj pro samohodnocení

Každý účastník DNV kurzu systému řízení získá zdarma exkluzivní přístup k sadě sebehodnocení.

ISO transition banner

Kontakt

Pro další informace

Přístup do tutorialu

DNV sada pro samohodnocení je online nástroj, který umožňuje společnostem provádět profesionální sebehodnocení, zaměřené na konkrétní normy systému řízení, kontrolní seznamy nebo oblasti rizik a vytvářet komplexní zprávy o připravenosti, které hodnotí výkonnost společnosti. Získáním přístupu k sadě získáte nástroje, které vás po absolvování kurzu podpoří v dalším vzdělávání. Školení přesahuje rámec učebny do vašeho pracovního prostředí, což vám umožní:  

  • Upevnit si získané znalosti pomocí tematického kontrolního seznamu, který obsahuje klíčové pojmy získané v kurzu; 
  • Získat použitelný nástroj pro rychlou implementaci a procvičení získaných poznatků; 
  • Získat rychlou automatickou zpětnou vazbu o účinnosti toho, co jste se naučili. 

Kdo by měl využít on-line sadu pro samohodnocení?   

On-line nástroj pro samohodnocení může být užitečný pro všechny typy organizací na jakékoli úrovni vyspělosti:  

  • Pokud vaše společnost přistupuje k určité oblasti rizik poprvé (např. rizika v oblasti kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, bezpečnosti potravin atd.), může poskytnout základní údaje o úrovni vyspělosti v řízení těchto rizik.  
  • Jste-li společnost s dobře zavedenými znalostmi a zavedeným systémem řízení, můžete získat údaj o zlepšeních dosažených v daném časovém rámci.  

Nástroj pro samohodnocení vám také může pomoci získat přehled o nedostatcích směrem ke shodě s danou normou. Po dokončení hodnocení vám nástroj vygeneruje důkladnou zprávu o řízení a operativní zprávu. Ta vychází z vašich odpovědí na soubor zkoumaných otázek a požadavků a poskytuje podrobné skóre pro různé oblasti zvoleného standardu nebo rizikové oblasti. 


Jste připraveni začít?   

Pro přihlášení navštivte stránku ready.dnvgl.com. Bude vám zaslán uvítací e-mail s uživatelským jménem a heslem pro přístup k on-line nástroji pro samohodnocení. Další informace získáte v tutorial.

Kontakt

Pro další informace

Přístup do tutorialu