Other sectors

Milwaukee a DNV Akademie - I.cyklus - Ochrana rukou

Banner Milw DNV_280X128

Zveme vás na workshop, kde se podíváme na problematiku výběru osobních ochranných pracovních prostředků nejen z pohledu platných technických a právních požadavků, hodnocení rizik, ale také z hlediska ergonomie a optimalizace produktivity.

I. cyklus ze série workshopů

Ochrana rukou

Termín: 16. 6. 2022
Doba trvání: 6 hodin
Místo: Praha, Hotel Golf Prague, 215A, Plzeňská 103, Motol, 150 00 Praha 5

Co mohou účastníci setkání očekávat?

Využijeme zkušeností auditorů a hodnotitelů systémů řízení bezpečnosti, ale i specialistů s mnohaletou praxí v oboru. Inspirací pro Akademii byl silný vztah k bezpečnosti práce týmů MILWAUKEE a DNV. Bezpečnost v širokém slova smyslu je součástí DNA MILWAUKEE i DNV. Akademie bude probíhat formou pravidelných workshopových setkání věnovaných zaměstnancům útvarů BOZP, nákupu, zaměstnavatelům i zástupcům integrovaných systémů řízení.

Témata:

  • „Ruce pryč“
  • Kultura bezpečnosti
  • Úrazovost z pohledu pojišťoven
  • Zefektivnění nákladů OOPP

V případě zájmu o účast na workshopu, vyplňte dotazník níže. 


Juraj Kramara 

Přednášející za DNV

Juraj Kramara - image

Vedoucí  auditor systému managementu kontinuity činností (BC), kvality, environmentu, BOZP a hodnotitel ISRS
Více nežli  24 let praxe v oblasti certifikace a nezávislého posuzování systémů managementu
Školitel a hodnotitel v oblasti kultury bezpečnosti
Školitel a hodnotitel výkonnosti v oblasti řízení rizik Vedl desítky mezinárodních projektů založených na rizikovém přístupu a hodnocení.
Další připravované workshopy budou na téma Ochrana očíPráce ve výškách. Bližší informace již brzy.

Kontakt

Merhoutova Kolenovska, Eva (EVKO_19071)
Eva Merhoutová Kolenovská

MSC Area Manager

Poslat email Tel +420 603 155 075

Where:

Praha

Hotel Golf Prague, 215A, Plzeňská 103, Motol, 150 00 Praha 5

See map

Delegates Fee:

Workshop je ZDARMA pro jednoho zástupce společnosti.

I. cyklus ze série workshopů

Ochrana rukou

Termín: 16. 6. 2022
Doba trvání: 6 hodin
Místo: Praha, Hotel Golf Prague, 215A, Plzeňská 103, Motol, 150 00 Praha 5

Co mohou účastníci setkání očekávat?

Využijeme zkušeností auditorů a hodnotitelů systémů řízení bezpečnosti, ale i specialistů s mnohaletou praxí v oboru. Inspirací pro Akademii byl silný vztah k bezpečnosti práce týmů MILWAUKEE a DNV. Bezpečnost v širokém slova smyslu je součástí DNA MILWAUKEE i DNV. Akademie bude probíhat formou pravidelných workshopových setkání věnovaných zaměstnancům útvarů BOZP, nákupu, zaměstnavatelům i zástupcům integrovaných systémů řízení.

Témata:

  • „Ruce pryč“
  • Kultura bezpečnosti
  • Úrazovost z pohledu pojišťoven
  • Zefektivnění nákladů OOPP

V případě zájmu o účast na workshopu, vyplňte dotazník níže. 


Juraj Kramara 

Přednášející za DNV

Juraj Kramara - image

Vedoucí  auditor systému managementu kontinuity činností (BC), kvality, environmentu, BOZP a hodnotitel ISRS
Více nežli  24 let praxe v oblasti certifikace a nezávislého posuzování systémů managementu
Školitel a hodnotitel v oblasti kultury bezpečnosti
Školitel a hodnotitel výkonnosti v oblasti řízení rizik Vedl desítky mezinárodních projektů založených na rizikovém přístupu a hodnocení.
Další připravované workshopy budou na téma Ochrana očíPráce ve výškách. Bližší informace již brzy.

Přihláška na kurz

(volitelné)