Other sectors

DNV Business Assurance: aktualizace a dostupnost našich služeb v souvislosti s COVID-19

Montreal Cityscape

Tato stránka byla speciálně vytvořena, aby Vás informovala o nejnovějším vývoji v oblasti služeb DNV Business Assurance po vypuknutí nemoci Coronavirus (COVID-19) a bude pravidelně aktualizována.

Skupina DNV pozorně sleduje situaci COVID-19 a nadále přijímá okamžitá opatření pro řízení zdravotních a obchodních rizik spojených s našimi službami a na ochranu společnosti.

Všeobecné informace o COVID - 19

Informace
Informace

Týmy krizového řízení na lokální a skupinové úrovni od začátku poskytují pokyny pro preventivní opatření. Na všech našich lokalitách neustále pracujeme na tom, abychom zabránili kontaminaci virem.
Primárně se zaměřujeme na zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, partnerů, zákazníků a jejich rodin. Kromě toho se snažíme dát na první místo bezpečnost, co nejméně narušit naše činnosti a podporovat kontinuitu podnikání zákazníků.


Přijali jsme následující opatření, abychom minimalizovali šíření viru a chránily lidí:

  •         Cestovní omezení.
  •         Omezená přítomnost našich zaměstnanců v kanceláři a práce z domova co nejvíce.
  •         Využívání virtuálních komunikačních prostředků na setkání klientů online a vzdálené audity, online kurzy a interní a externí setkání online.
  •         Rozsáhlé informace o preventivních opatřeních, jako jsou hygiena a dostupnost čisticích prostředků na ruce.
  •         Neustále informace o situaci, pokyny pro konkrétní oblasti a informace o tom, jak se chovat v případě příznaků.
  •        Zvýšené hygienické kontroly a preventivní opatření v kanceláři.


Při všech našich obchodních činnostech důsledně dodržujeme zprávy a pokyny Úřadu veřejného zdravotnictví České republiky a Světové zdravotnické organizace (WHO). Pokyny pro všechny zaměstnance koordinuje náš krizový tým.

AUDITY DNV

Informace
Informace

Abychom minimalizovali přerušení v dodavatelském řetězci, úzce spolupracujeme a diskutujeme s akreditačními orgány, vlastníky systémů a dalšími zúčastněnými stranami o tom, jak můžeme zaručit platnost certifikátů. Podle toho jak bude situace pokračovat, budeme neustále upravovat naše interní protokoly tak, aby byli lidé chráněni a abychom našim zákazníkům pomohli udržet jejich dodavatelský řetězec v provozu.

  •         Naším cílem je pokusit se zajistit kontinuitu a platnost vydaných certifikátů spolu s našimi zákazníky.
  •         Pokud není možné provést audit / inspekci / ověření na místě, nabízíme řešení pro provádění činností na dálku. Poraďte se o tom se svým hlavním auditorem.

KURZY DNV

Informace
Informace

Vzhledem k vývoji týkající se onemocnění COVID-19 jsme se rozhodli zrušit všechny veřejně organizované kurzy na dobu neurčitou. Momentálně pracují naše týmy na tom, abychom Vám v co možná nejkratším čase byli schopni dodat online kurzy.  Situaci ohledně vývoje onemocnění COVID-19 sledujeme a budeme vás informovat, zda a kdy budeme moci opět začít s organizací veřejných kurzů, nebo zda naopak budeme pokračovat s online kurzy i v nejbližších měsících. Pro vnitrofiremní kurzy bude platit podobný režim, budeme schopni je poskytovat formou online kurzů, po individuálních konzultacích se zákazníky.

Doufáme, že se s Vámi setkáme a budeme spolu komunikovat online!

KONTAKT

Informace
Informace

Ing. Mária Lichnerová

Výkonná ředitelka

E-mail: maria.lichnerova@dnv.com