Healthcare

Certifikace zdravotní péče

Zlepšení kvality poskytované péče a zvýšení bezpečnosti pacientů prostřednictvím zavedení účinného systému řízení, je nejlepší způsob, jak zajistit a deklarovat vysokou úroveň zdravotní péče zaměřené na pacienta.

Kontakt

Lubomíra Zachová

MDR Sales manager

Máte zájem o tyto služby?

Kontaktujte nás