Power and renewables

DNV Protokol o uhlíkové neutralitě

DNV GL Carbon Neutrality Protocol

Kontakt

Potřebujete více informací?

Ano, prosím

Prokažte svůj závazek snížit emise prostřednictvím uhlíkové neutrality.

Spotřebitelé si stále častěji vybírají společnosti, které pracují udržitelným způsobem a prokazují svůj závazek vůči životnímu prostředí. Ověřením podle našeho protokolu uhlíkové neutrality sdělujete, že jdete nad rámec standardních zákonných povinností a přijali jste opatření k neutralizaci emisí skleníkových plynů prostřednictvím kvantifikace, redukce a kompenzačních opatření.  

Postup 

Definujete rozsah neutrality skleníkových plynů (GHG-neutrality). Může zahrnovat celou organizaci nebo její části, případně se může zaměřit na konkrétní výrobek nebo službu. Časový rámec může být trvalý nebo dočasný, například související s konkrétní událostí.

Opatření přijatá k neutralizaci emisí skleníkových plynů se zveřejňují v dokumentu deklarujícím neutralitu skleníkových plynů. Aby mohlo být prohlášení o neutralitě potvrzeno organizací DNV, musí odpovědná organizace:

  • Identifikujte mezinárodní referenční standardy pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, které se zavazujete dodržovat.
  • Definujte provozní hranice a případné výjimky.
  • Stanovte plán snižování emisí skleníkových plynů, sledujte jeho průběh a vypočítejte jeho účinky.
  • Neutralizujte zbytkové emise skleníkových plynů.

Přínosy – co získáte?

Výsledkem dodržování DNV Protokolu o uhlíkové neutralitě je:

  • Prohlášení nezávislé třetí strany o ověření, že dodržujete mezinárodně uznávané normy a stanovené požadavky na neutralitu a podávání zpráv.
  • Oprávnění používat certifikační značku "DNV Carbon Neutral" po dobu platnosti.

Dodržování protokolu vám umožní vyslat všem svým zainteresovaným stranám jasný signál, že jste přední společností v oblasti ekologičtější ekonomiky, a umožní vám odlišit se od konkurence.

Kontakt

Potřebujete více informací?

Ano, prosím

Related services you might find interesting: