Power and renewables

DNV Protokol o uhlíkové neutralitě

DNV GL Carbon Neutrality Protocol

Kontakt

Potřebujete více informací?

Ano, prosím

Už víte, co hledáte?

Žádost o nabídku

Prokažte svůj závazek snížit emise prostřednictvím uhlíkové neutrality.

Spotřebitelé si stále častěji vybírají společnosti, které pracují udržitelným způsobem a prokazují svůj závazek vůči životnímu prostředí. Ověřením podle našeho protokolu uhlíkové neutrality sdělujete, že jdete nad rámec standardních zákonných povinností a přijali jste opatření k neutralizaci emisí skleníkových plynů prostřednictvím kvantifikace, redukce a kompenzačních opatření.  

Postup 

Definujete rozsah neutrality skleníkových plynů (GHG-neutrality). Může zahrnovat celou organizaci nebo její části, případně se může zaměřit na konkrétní výrobek nebo službu. Časový rámec může být trvalý nebo dočasný, například související s konkrétní událostí.

Opatření přijatá k neutralizaci emisí skleníkových plynů se zveřejňují v dokumentu deklarujícím neutralitu skleníkových plynů. Aby mohlo být prohlášení o neutralitě potvrzeno organizací DNV, musí odpovědná organizace:

  • Identifikujte mezinárodní referenční standardy pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, které se zavazujete dodržovat.
  • Definujte provozní hranice a případné výjimky.
  • Stanovte plán snižování emisí skleníkových plynů, sledujte jeho průběh a vypočítejte jeho účinky.
  • Neutralizujte zbytkové emise skleníkových plynů.

Přínosy – co získáte?

Výsledkem dodržování DNV Protokolu o uhlíkové neutralitě je:

  • Prohlášení nezávislé třetí strany o ověření, že dodržujete mezinárodně uznávané normy a stanovené požadavky na neutralitu a podávání zpráv.
  • Oprávnění používat certifikační značku "DNV Carbon Neutral" po dobu platnosti.

Dodržování protokolu vám umožní vyslat všem svým zainteresovaným stranám jasný signál, že jste přední společností v oblasti ekologičtější ekonomiky, a umožní vám odlišit se od konkurence.

Kontakt

Potřebujete více informací?

Ano, prosím

Už víte, co hledáte?

Žádost o nabídku

Related services you might find interesting: