Food and beverage

HACCP

HACCP

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

​HACCP (Analýza rizik & Kritické kontrolní body) je mezinárodně uznávanou metodou, která pomáhá společnostem v oblasti potravin a nápojů identifikovat rizika v oblasti bezpečnosti potravin, pomáhá při prevence rizik v oblasti bezpečnosti potravin a nabízí řešení v souladu s právními předpisy.

HACCP je strukturovaný, preventivní přístup k bezpečnosti potravin, který optimalizuje snahu poskytovat spotřebitelům bezpečné potraviny. Je povinné v několika zemích, včetně USA a EU. Efektivní systém řízení bezpečnosti potravin přizpůsobený vašim procesům vás bude podporovat ve vašem úsilí zabránit selháním v oblasti bezpečnosti potravin a s tím souvisejícím nákladům, a zároveň vám pomůže zajistit soulad s právními předpisy. Nezávislá certifikace demonstruje váš závazek k bezpečnosti potravin.

Jaký je postup HACCP?

Základním krokem v rámci "analýzy rizik" je rizikový management – řízení rizik. To je proces vážení alternativ pro výběr vhodné prevence a stanovení možností, jak rizika omezit. HACCP je nástroj pro řízení rizik navržený speciálně pro potravinářství komisí pro Codex Alimentarius (Potravinářský kodex), která byla zřízena společně Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Certifikace podle HACCP poskytuje účinné prostředky pro komunikaci s investory a dalšími zainteresovanými stranami. Je důležitým prvkem při prokazování závazku k zaručení bezpečnosti potravin v rámci vedení společnosti, firemní odpovědnosti a požadavky na výkaznictví.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Related services you might find interesting: