Other sectors

ISCC - Certifikace udržitelné bioenergie

ISCC Biofuel

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Poskytujeme certifikaci udržitelných biopaliv podle certifikačního systému ISCC (International Sustainability Carbon Certification).

Celosvětové emise skleníkových plynů (GHG) jsou vyšší, než zeměkoule dokáže zvládnout. V reakci na to se zvyšuje produkce a poptávka po biomase a biopalivech. Budoucí dodávky energie závisí na udržitelné výrobě biopaliv; jejich dodavatelské řetězce jsou složité a mají řadu dopadů na životní prostředí. Certifikace je účinným prostředkem k prokázání udržitelnosti biopaliv a produktů z biomasy v celém dodavatelském řetězci. Jsme držiteli celosvětové akreditace pro systém ISCC. 

Systém ISCC se zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů v rámci hodnotového řetězce, udržitelné využívání půdy, ochranu přírodních stanovišť a sociální udržitelnost výroby surovin. Na základě směrnice EU RED vyžaduje systém ISCC minimální úsporu emisí skleníkových plynů ve výši 35 % (v lednu 2017 se zvýší na 50 % a v lednu 2018 na 60 %; tj. pro zařízení, v nichž se začíná vyrábět od roku 2017 a dále). Výroba surovin (plantáže) musí rovněž splňovat 6 zásad. 

Audit ISCC se bude zabývat následujícími tématy:

 • Ochrana přírody (biologická rozmanitost a ekosystémové služby) a půda s vysokou zásobou uhlíku.
 • Půda, voda a ovzduší a uplatňování správné zemědělské praxe
 • Pracovní podmínky
 • Lidská a pracovní práva a práva na užívání půdy. Odpovědné vztahy s komunitou.
 • Právní předpisy
 • Správná praxe řízení
 • Emise skleníkových plynů

Proč se certifikovat podle certifikačního systému ISCC? 

Obnovitelná energie je předmětem celosvětového zájmu a je významná v úsilí o celosvětové snížení emisí skleníkových plynů, aby se snížilo a zvrátilo globální oteplování. Regulační požadavky a účastníci trhu stále více požadují, aby poskytovatelé prokázali odpovědnou a udržitelnou produkci biomasy a biopaliv, a to v celém dodavatelském řetězci.

Výhody certifikace udržitelných biopaliv:

 • Ujištění pro vaše zákazníky, že vaše produkty jsou vyráběny odpovědně
 • Uznání na trhu jako předního hráče na trhu s udržitelnými biopalivy
 • Prokázání souladu s regulačními požadavky vašeho regionu
 • Prokazuje soulad se směrnicí EU o obnovitelných zdrojích energie (RED), čímž umožňuje přístup na tento trh pro vaše produkty z biomasy/biopaliv.
 • Certifikace vám umožní důvěryhodně informovat trh o udržitelnosti vašich produktů z biomasy/biopaliv

Kontaktujte nás a dozvíte se více o těchto normách a certifikačních systémech a o tom, jak vás můžeme podpořit na cestě k certifikaci. 

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Related services you might find interesting: