Healthcare

ISO/IEC 27001 pro zdravotnictví

ISO 27001 for healthcare

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Jen málo organizací nakládá s tak citlivými a osobními údaji jako poskytovatelé zdravotní péče. Zajištění bezpečnosti, zabezpečení a dostupnosti dat je velmi důležité.

 Proč ISO/IEC 27001 pro zdravotnictví?  

Organizace uchovává informace v digitální podobě, na papíře a ve formě znalostí zaměstnanců. Bezpečné informace jsou důležitým faktorem, pokud jde o bezpečnost pacientů ve zdravotnických zařízeních. Záznamy o pacientech a údaje, jako jsou laboratorní zprávy, jsou citlivé a měly by k nim mít přístup a používat je pouze osoby se správným oprávněním. Také včasný přístup k aktualizovaným informacím je pro zdravotnický personál zásadní, aby byla zachována bezpečnost a zajištěna správná léčba na základě správných údajů. Neposkytnutí potřebných informací o pacientovi nebo lékařských informacích může v nejhorším případě vést ke ztrátě života. IT systémy jsou nezbytné pro ukládání údajů o pacientech a přístup k nim, stejně jako pro provádění lékařského výzkumu. Efektivní systém správy vám pomůže zajistit bezpečnost dat i pacientů.

ISO/IEC 27001 je mezinárodně uznávaná norma systému řízení bezpečnosti informací. Zavedením systému řízení bezpečnosti informací, který je v souladu s normou ISO/IEC 27001, zajistíte, že vaše organizace identifikuje a zmírní rizika spojená s nakládáním s citlivými a životně důležitými údaji. Certifikovaný systém řízení je v souladu s platnou národní legislativou a mezinárodními osvědčenými postupy. Certifikace ujišťuje pacienty, úřady a další zúčastněné strany, že se zabýváte všemi relevantními aspekty bezpečnosti informací. 

Jak certifikace ISO/IEC 27001 podpoří vaši organizaci 

Certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací prokazuje závazek k ochraně informací a poskytuje jistotu, že aktiva jsou vhodně chráněna - ať už jsou uchovávána v papírové podobě, digitálně nebo jako znalosti zaměstnanců. Takové systémy uplatňují systematický přístup k minimalizaci rizik a zajišťují soulad s právními a jinými požadavky. Konkrétně vám pomáhá:

 • Kontrolovat, spravovat a správně nakládat s informacemi, které vaše organizace má.
 • Aktivně přistupovat ke správě dat a k zabezpečení důležitých informací.
 • Identifikovat a zmírnit rizika spojená s nakládáním s informacemi.
 • Dodržovat příslušné národní a mezinárodní právní předpisy.
 • Zajistit kontinuitu provozu v případě incidentů v oblasti bezpečnosti informací.
 • Poskytnout pacientům, úřadům a dalším zúčastněným stranám ujištění, že citlivé informace jsou v bezpečí.

Jak začít?

 • Seznamte se s normou ISO/IEC 27001. K dispozici jsou školicí programy a normu lze získat na stránkách iso.org.
 • Identifikujte všechny platné právní požadavky, které musíte splňovat.
 • Získejte přehled o informačních aktivech ve vaší organizaci.
 • Proveďte posouzení rizik, abyste zjistili a pochopili rizika pro data vaší organizace. V rané fázi implementace se mohou ukázat jako cenná předběžná hodnocení třetích stran.
 • Stanovte priority rizik a zvolte opatření, která mají být provedena ke zmírnění rizik a zajištění přijatelné úrovně rizik.
 • Zajistěte závazek nejvyššího vedení. Účinné zavedení systému řízení vyžaduje závazek nejvyššího vedení celé organizace.
 • Pro zahájení procesu certifikace zapojte akreditovaný certifikační orgán, například DNV - Business Assurance.

Certifikace a neustálé zlepšování systému řízení je cesta. Jako váš certifikační orgán třetí strany bude DNV - Business Assurance provádět každoroční audity a každý třetí rok recertifikaci. Kromě toho budete muset provádět interní audity a přezkoumání řízení, abyste mohli rozvíjet systém řízení v souladu s měnícím se rizikovým prostředím.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Related services you might find interesting: