Food and beverage

Řízení rizik dodavatelského řetězce

Supply chain risk management

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Udržitelná produkce není jen o tom, co děláte Vy. Posuzováni jste i za činnosti vašich dodavatelů.

Zajišťování pružnosti, účinnosti a aktivity dodavatelských řetězců ve spojení s potřebou prokázat odpovědné praktiky dodavatelského řetězce, staví dnešní podnikatele v oboru potravin a nápojů před důležité úkoly. Zdroj výrobku, výrobní postupy, bezpečnost balení, uhlíková stopa a etické jednání jsou některé z otázek, o něž se spotřebitelé stále více zajímají, a které mají vliv na jejich nákupní rozhodování.

Rostoucí uvědomělost spotřebitelů spolu s větší viditelností dopadů výrobku v různých stádiích jeho životního cyklu představují zajímavá rizika a příležitosti. V důsledku toho se řízení rizik stává základem úspěchu všech podniků působících v celém potravinovém řetězci od farmářů, rybářů a pěstitelů přes zpracovatele k maloobchodu, distributorům, skladům a přepravním firmám.

Jaké jsou výhody?

Organizace v potravinářském a nápojovém sektoru trvale hledají příležitosti ke zlepšování jakosti, bezpečnosti a udržitelnosti svých výrobků, ke zkracování výrobních časů a provozních nákladů, ke zvyšování dobrého jména značky. K dosažení těchto cílů se organizace často spojují s různými partnery v dodavatelském řetězci.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Related services you might find interesting: