Automotive and aerospace

Svařování ISO 3834

Manometers and pipes

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Norma se zabývá svařováním a určuje vedoucí linie k využití pro ty, kteří provádějí svařování i pro ty, kteří hodnotí schopnost vyrábět svařované výrobky v souladu s požadavky normy.

Kvalita svařovacích postupů je nesnadno ověřitelná. Při svařování není možno plně kontrolovat kvalitu výrobku, ale tato  kvalita musí být „vytvářena“ společně s výrobkem: odtud vychází zavedení normy ISO 3834, která stanovuje “Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů”.

Norma ISO 3834 je procesní normou, která se zabývá nezávisle na výrobku všemi činnostmi spojenými s daným výrobním procesem a je také normou univerzálního typu, protože je použitelná pro výrobky v různých oblastech.

Norma se skládá z pěti částí:

Část 1: Kritéria pro volbu úrovně požadavků kvality.

Část 2: Rozšířené požadavky kvality (předmět certifikace).

Část 3: Běžné požadavky kvality (předmět certifikace).

Část 4: Základní požadavky kvality (předmět certifikace).

Část 5: Dokumenty, které je nutno respektovat.

Norma ISO 3834 část 1a, je užitečným a nezbytným průvodcem pro výrobní podnik, aby pochopil/zvolil si normu ISO 3834 jako požadavek k certifikaci; oproti tomu norma ISO 3834, část 5a je v každém případě povinná a vždy použitelná jako postup při certifikaci shody systému řízení svařování nezávisle na normě ISO 3834 (části 2a-3a-4a), předběžně organizací zvolené.

Norma ISO 3834 je vytvořena takovým způsobem, aby mohla být použitelná jak pro výrobu (obsáhne jakoukoli typologii svařované konstrukce), tak i pro hodnocení. Je využívána interními i externími organizacemi (zákazníci, řízení prací) pro zhodnocení schopnosti “výrobce svařovaných struktur” uspokojit požadavky zákazníka, nařízení i vlastní požadavky.

Norma ISO 3834 (část 2a-3a-4a) je použitelná pro podniky činné v sektoru EA 17-18-22a-28a-28b-29b  v režimu «dobrovolném» (např. směrnice PED 97/23/CE, směrnice Macchine 2006/42/CE atd.), jejichž výrobek by byl realizován pomocí permanentních spojů/svařování kovových materiálů (svařované výrobky/ struktury z kovu) ať už ve výrobních prostorách, nebo venkovních stavbách a také v jejich kombinaci (výrobní prostory + venkovní stavba), nebo pro podniky provozující činnost v sektoru EA 17/28a v režimu «souladu se zákonnými normami» (rif. D.M. 14-01-2008 / Technické normy pro konstrukce, a od 01-07-2014 podle EN 1090-1 pro značení CE podle nařízení (EU) 305/2011.

Cíle normy 

 • zajistit kvalifikaci podniku pro zavedení vhodné kontroly procesu svařování a nabídnout způsob prokázání schopnosti vyrábět výrobky stanovené kvality (podle volitelných nebo zákonem stanovených norem).
 • Garantovat zákazníkům shodu realizovaných výrobků s předepsanými požadavky kvality.
 • Definovat požadavky kvality pro svařování ve výrobních prostorách a na stavbách.
 • Nabídnout základ pro hodnocení schopností a dovedností konstruktéra a příslušného personálu svařování. 
 • Ověřit použitou metodu výroby realizované pomocí tepelného svařování s přídavným kovem nebo bez a metodu kontroly výrobků. 
 • Zajistit, aby realizační fáze výrobku byla proveditelná a aby odpovídala projektu.  
 • Postupovat takovým způsobem, aby při výrobě komponentů  byla garantována bezpečnost pracovníků i koncového uživatele. 
 • Používat vhodné technické postupy, které trvale zabezpečí dobrou kvalitu výrobku.

Výhody

 • ve smlouvě mezi zhotovitelem a nabyvatelem díla umožňuje norma jednomyslné stanovení charakteristiky svařování a poskytuje specifické ukazatele pro ověřování/kvalifikaci dodavatelů svařovaných struktur;
 • pro dodavatele svařovaných struktur je užitečným nástrojem ke stanovení a respektování požadavků kvality svařování 
 • pro technické komise je výchozím bodem pro přípravu struktorovaných zákonů nebo dalších aplikovaných norem;
 • perfektní integrace v systému řízení kvality podle UNI EN ISO 9001 a v systému kontroly výroby podle EN 1090-1.

Služby DNV


Kvalifikace/certifikace personálu: pracovníci provádějící “permanentní spoje” na kovových materiálech:

 • Svářeč (normy ISO 9606-x, ASME IX, AWS D.1.1); 
 • Operátor svařování – pro plně mechanizované a automatizované svařování (ISO 14732, ASME IX, AWS D.1.1);
 • Páječ (ISO 13585, ASME IX);

Kvalifikace/certifikace postupů:

 • Svařování/WPQR (normy ISO 15614-x, ASME IX, AWS D.1.1)
 • Pájení/BPQR (EN 13134, ASME IX);

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV newsletter

Přihlásit se

Kontaktovat

Poslat email

Related services you might find interesting: