Other sectors

Implementace normy ISO 50001:2011

ISO 50001 DNV GL

ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické efektivnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Norma ISO 50001 může být použita každou společností, nezávisle na její velikosti, anebo příslušnosti v rámci průmyslového odvětví, resp. odvětví služeb. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu se obeznámí s požadavky normy ISO 50001:2011. Účastníci kurzu se naučí jak implementovat požadavky normy ve své společnosti a jak integrovat normu ISO 50001 do již existujících systémů managementu. 

Obsah kurzu

 • Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definice
 • Význam a přínos implementace systému energetického managementu v organizaci
 • Požadavky na uplatňování energetického managementu v organizaci
 • Energetická politika a energetické plánování
 • Společné požadavky ISO 14001 a ISO 50001
 • Praktické příklady k efektivnímu řízení energetického managementu v organizaci
 • Praktické příklady jak integrovat normu ISO 50001 s ostatními normami (např. s ISO 14001, OHSAS 18001) systému managementu
 • Diskuse 

Kurz je určený

Pro všechny zodpovědné pracovníky, kteří budou vykonávat interní audity dle normy ISO 50001:2011.

Kontakt

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se

Rozsah kurzu:

1 den

Informace pro zájemce:

4.500,- Kč/os bez DPH

ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické efektivnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Norma ISO 50001 může být použita každou společností, nezávisle na její velikosti, anebo příslušnosti v rámci průmyslového odvětví, resp. odvětví služeb. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu se obeznámí s požadavky normy ISO 50001:2011. Účastníci kurzu se naučí jak implementovat požadavky normy ve své společnosti a jak integrovat normu ISO 50001 do již existujících systémů managementu. 

Obsah kurzu

 • Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definice
 • Význam a přínos implementace systému energetického managementu v organizaci
 • Požadavky na uplatňování energetického managementu v organizaci
 • Energetická politika a energetické plánování
 • Společné požadavky ISO 14001 a ISO 50001
 • Praktické příklady k efektivnímu řízení energetického managementu v organizaci
 • Praktické příklady jak integrovat normu ISO 50001 s ostatními normami (např. s ISO 14001, OHSAS 18001) systému managementu
 • Diskuse 

Kurz je určený

Pro všechny zodpovědné pracovníky, kteří budou vykonávat interní audity dle normy ISO 50001:2011.

Kontaktovat

Poslat email