Other sectors

Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013

Ethic Intelligence - anti-corruption

Jedním z důležitých požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013. Podrobně se seznámí s  procesem posuzování rizik (Risk Assessment), který je základním prvkem této normy a s  jeho přínosy. Seznámí se s procesem implementace ISMS, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu. Pochopí psychologické aspekty auditu a budou připravení na možné překážky, s kterými se mohou při vykonaní auditu setkat. 

Obsah kurzu

 • Seznámení se souborem norem ISO/IEC 27000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Posuzování rizik (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požadavků ISO/IEC 27001:2013 a terminologie
 • Změny v normě oproti předešlé revizi ISO/IEC 27001:2005
 • Implementace ISMS (manažerského systému bezpečnosti informací)
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů. 

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013. Podrobně se seznámí s  procesem posuzování rizik (Risk Assessment), který je základním prvkem této normy a s  jeho přínosy. Seznámí se s procesem implementace ISMS, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu. Pochopí psychologické aspekty auditu a budou připravení na možné překážky, s kterými se mohou při vykonaní auditu setkat. 

Obsah kurzu

 • Seznámení se souborem norem ISO/IEC 27000 a vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Posuzování rizik (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požadavků ISO/IEC 27001:2013 a terminologie
 • Změny v normě oproti předešlé revizi ISO/IEC 27001:2005
 • Implementace ISMS (manažerského systému bezpečnosti informací)
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů. 

Více informací

Systémy řízení

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

Kurzy

Business Assurance blog - GoingSustainable (anglická verze)

News, trends, ideas and insight in sustainable business performance

Produktová certifikace

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email