Other sectors

Manager/Vedoucí auditor MDD 93/42/E EC pro zdravotnické prostředky

Access to Global Markets (Canada) – CMDCAS Approvals for Manufacturers of Medical Devices

Direktiva MDD 93/42/EHS je jednou ze základních směrnic, kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků. 

Cíl kurzu         

Účastníci kurzu se podrobně seznámí se směrnicí 93/42/EHS a budou ji moci využít pro zvýšení efektivity své práce. 

Obsah kurzu

 • Co je zdravotnický prostředek?
 • Stručný přehled směrnice 93/42/EHS;
 • Jaké jsou regulační mechanizmy vztahující se k výrobcům a uvádění zdravotnických prostředků na trh?
 • Jaké jsou mechanizmy/způsoby pro získání CE značky?
 • Kompetentní autorita a notifikovaná osoba a jejich role v systému;
 • Označení a štítky, metodické pokyny;
 • Úloha harmonizovaných norem;
 • Povýrobní dozor;
 • Systém Vigilance a ohlašování nežádoucích příhod;
 • Čisté prostory a sterilizační metody;
 • Validace procesů;
 • Klasifikační pravidla – Příloha IX.;
 • Checklist základních požadavků Přílohy I.;
 • Technická složka, Design Dossier, Klinické hodnocení, Klinické zkoušky;
 • Risk management podle normy ISO 14971;
 • Národní legislativa;
 • Požadavky DNV týkající se žádosti o CE značku, vlastního prověřování, mechanismu udělování označení CE a kontrolních periodických auditů;
 • První informace o změnách v směrnici 93/42/EHS. 

Pro koho je kurz určen?

Pro zástupce výrobců a distributorů zdravotnických prostředků. 

Direktiva MDD 93/42/EHS je jednou ze základních směrnic, kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků. 

Cíl kurzu         

Účastníci kurzu se podrobně seznámí se směrnicí 93/42/EHS a budou ji moci využít pro zvýšení efektivity své práce. 

Obsah kurzu

 • Co je zdravotnický prostředek?
 • Stručný přehled směrnice 93/42/EHS;
 • Jaké jsou regulační mechanizmy vztahující se k výrobcům a uvádění zdravotnických prostředků na trh?
 • Jaké jsou mechanizmy/způsoby pro získání CE značky?
 • Kompetentní autorita a notifikovaná osoba a jejich role v systému;
 • Označení a štítky, metodické pokyny;
 • Úloha harmonizovaných norem;
 • Povýrobní dozor;
 • Systém Vigilance a ohlašování nežádoucích příhod;
 • Čisté prostory a sterilizační metody;
 • Validace procesů;
 • Klasifikační pravidla – Příloha IX.;
 • Checklist základních požadavků Přílohy I.;
 • Technická složka, Design Dossier, Klinické hodnocení, Klinické zkoušky;
 • Risk management podle normy ISO 14971;
 • Národní legislativa;
 • Požadavky DNV týkající se žádosti o CE značku, vlastního prověřování, mechanismu udělování označení CE a kontrolních periodických auditů;
 • První informace o změnách v směrnici 93/42/EHS. 

Pro koho je kurz určen?

Pro zástupce výrobců a distributorů zdravotnických prostředků. 

Kontaktovat

Poslat email