Other sectors

MSA – způsobilost měřících systémů

ISO 9001

Praktický návod k využití metod určování způsobilosti měřících systémů v souladu s požadavky normy IATF 16949:2016. Klíčovou otázkou pro řízení výrobního procesu je kvalita naměřených údajů. Kvalita těchto údajů souvisí se statistickými vlastnostmi systému měření, které je možné využívat pro analytické studie pro zvýšení poznatků o příčinách ovlivňujících proces. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit vlastnosti systému měření, druhy variability v systémech měření, chyby měření jako jsou strannost, stabilita, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost, návody pro stanovení způsobilosti měřícího systému, včetně kritérií a posuzování přijatelnosti měřícího systému. 

Obsah kurzu


• Základní pojmy, účel a terminologie
• Vývojový diagram použití analýzy měřících systémů
• Zdroje variability měření a vliv na rozhodování
• Popis variability (stabilita, strannost, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost)
• Rozlišovací schopnost systému měření
• Strategie a příprava na posuzování systému měření
• Studie způsobilosti přímo ukazujícího systému měření (kvantitativní údaje)
• Studie porovnávacích systémů měření (atributivní, kvalitativní údaje)
• Různé grafické a analytické metody 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Praktický návod k využití metod určování způsobilosti měřících systémů v souladu s požadavky normy IATF 16949:2016. Klíčovou otázkou pro řízení výrobního procesu je kvalita naměřených údajů. Kvalita těchto údajů souvisí se statistickými vlastnostmi systému měření, které je možné využívat pro analytické studie pro zvýšení poznatků o příčinách ovlivňujících proces. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit vlastnosti systému měření, druhy variability v systémech měření, chyby měření jako jsou strannost, stabilita, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost, návody pro stanovení způsobilosti měřícího systému, včetně kritérií a posuzování přijatelnosti měřícího systému. 

Obsah kurzu


• Základní pojmy, účel a terminologie
• Vývojový diagram použití analýzy měřících systémů
• Zdroje variability měření a vliv na rozhodování
• Popis variability (stabilita, strannost, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost)
• Rozlišovací schopnost systému měření
• Strategie a příprava na posuzování systému měření
• Studie způsobilosti přímo ukazujícího systému měření (kvantitativní údaje)
• Studie porovnávacích systémů měření (atributivní, kvalitativní údaje)
• Různé grafické a analytické metody 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Kontaktovat

Poslat email