Other sectors

Průvodce - krok za krokom z OHSAS 18001 na ISO 45001

Work safety


Cíl kurzu


Účastníci se dozvědí jak dosáhnout souladu současného systému řízení BOZP s novými požadavky ISO 45001, jak efektivně přizpůsobit system řízení novým požadavkům pomocí praktických příkladů. Získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání interních auditů díky seznámení se s požadavky normy ISO 45001:2017 a legislativními požadavky v oblasti BOZP. Získají praktické  zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. Školení nabízí praktické vysvětlení požadavků standardu prostřednictvím teorie a praxe.


Obsah kurzu:

 • Stručný výklad požadavků ISO 45001 a terminologie 
 • Pochopení struktury ISO na vysoké úrovni - Obsah HLS 
 • Rozdíly mezi normami OHSAS 18001 a ISO 45001 
 • Legislativní požadavky v oblasti BOZP 
 • Účel vykonávání interních auditů 
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu 
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek 
 • Výklad postupu vykonání interního auditu 
 • Zjištění z auditu 
 • Dokumentace výsledků auditu 
 • Vypracovaní zprávy z auditu 
 • Řešení neshod 
 • Úloha interního auditora 
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu 
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů 
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Kurz je určený:


Toto školení je určeno každému, kdo se podílí na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému řízení BOZP ve firmě nebo na zlepšení integrovaného systému řízení. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v oblasti BOZP.


Doporučené navazující kurzy:


 • Požadavky normy ISO 45001 (basic) 
 • Integrovaný management – Efektivní vedení integrových auditů


Cíl kurzu


Účastníci se dozvědí jak dosáhnout souladu současného systému řízení BOZP s novými požadavky ISO 45001, jak efektivně přizpůsobit system řízení novým požadavkům pomocí praktických příkladů. Získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání interních auditů díky seznámení se s požadavky normy ISO 45001:2017 a legislativními požadavky v oblasti BOZP. Získají praktické  zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. Školení nabízí praktické vysvětlení požadavků standardu prostřednictvím teorie a praxe.


Obsah kurzu:

 • Stručný výklad požadavků ISO 45001 a terminologie 
 • Pochopení struktury ISO na vysoké úrovni - Obsah HLS 
 • Rozdíly mezi normami OHSAS 18001 a ISO 45001 
 • Legislativní požadavky v oblasti BOZP 
 • Účel vykonávání interních auditů 
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu 
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek 
 • Výklad postupu vykonání interního auditu 
 • Zjištění z auditu 
 • Dokumentace výsledků auditu 
 • Vypracovaní zprávy z auditu 
 • Řešení neshod 
 • Úloha interního auditora 
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu 
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů 
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Kurz je určený:


Toto školení je určeno každému, kdo se podílí na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému řízení BOZP ve firmě nebo na zlepšení integrovaného systému řízení. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v oblasti BOZP.


Doporučené navazující kurzy:


 • Požadavky normy ISO 45001 (basic) 
 • Integrovaný management – Efektivní vedení integrových auditů

Kontaktovat

Poslat email