Other sectors

Řešení problémů a analýza kořenových příčin

Reporting services from DNV GL - Business Assurance

Za kořenové příčiny je možné považovat konkrétní možné příčiny následků, které už není potřeba dále dekomponovat a na jejichž odstranění je možné navrhnout konkrétní nápravné nebo preventivní opatření. 

Cíl kurzu

Získat správné znalosti a dovednosti týkající se analýzy kořenových příčin problémů s cílem stanovení správných a efektivních nápravných opatření. 

Obsah kurzu

 • Účel a požadavky norem manažerských systémů
 • Stromový diagram
 • Zvláštní a náhodné příčiny (využití regulačních diagramů)
 • Strukturovaná metoda 8D
 • Flow Charts
 • Brainstorming
 • Ishikawův diagram
 • Metoda 5 x proč (5 WHY?)
 • Metoda DOE
 • Nápravné opatření, verifikace a validace
 • Případové studie 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Za kořenové příčiny je možné považovat konkrétní možné příčiny následků, které už není potřeba dále dekomponovat a na jejichž odstranění je možné navrhnout konkrétní nápravné nebo preventivní opatření. 

Cíl kurzu

Získat správné znalosti a dovednosti týkající se analýzy kořenových příčin problémů s cílem stanovení správných a efektivních nápravných opatření. 

Obsah kurzu

 • Účel a požadavky norem manažerských systémů
 • Stromový diagram
 • Zvláštní a náhodné příčiny (využití regulačních diagramů)
 • Strukturovaná metoda 8D
 • Flow Charts
 • Brainstorming
 • Ishikawův diagram
 • Metoda 5 x proč (5 WHY?)
 • Metoda DOE
 • Nápravné opatření, verifikace a validace
 • Případové studie 

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Kontaktovat

Poslat email