DNV GL Česká republika

SCC Personální certifikace

Zdraví DNV GL

SCC je systém řízení zaměřený na dodavatele. Obsahuje jednoznačné požadavky na organizace v oblastech: bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a ochrany před požáry.

SCC (Safety Contractor Checklist) je nástrojem k hodnocení systému řízení bezpečnosti a výsledků bezpečnosti dosahovaných dodavatelem. Uplatňování SCC je prostředkem ke zlepšování bezpečnosti v organizacích vykonávajících nebezpečné práce. Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem, profesionálním řízením bezpečnosti a silným vědomím bezpečnosti. 

Jeden z požadavků normy SCC je i proškolení pracovníků, kteří provádějí výkon prací u zákazníka. Je potřeba, aby tito zaměstnanci měli i certifikát jako důkaz, že školením úspěšně prošli. 

Významných zlepšení v oblasti bezpečnosti výkonu lze dosáhnout tím, že budou poskytnuty dodatečné a specifické bezpečnostní školení pro zaměstnance, které zvyšují jejich znalosti a zkušenosti a jejich povědomí o bezpečnostních rizicích. Z tohoto důvodu odpovídající vzdělání a podrobný návod mají velký význam pro prevenci nehod a mimořádných událostí, zejména pokud se jedná o vysoce rizikové práce. 

Kurz provádíme ve dvou variantách


  1. Pro dělnické profese: SCC/BES - Basic Elements of Safety
  2. Pro operátory nebo manažery zakázek: SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors 

Cíl kurzu


Účastnící získají  kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných) u vašich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném ukončení kurzu zkouškou bude pro účastníka vydán certifikát pod německou akreditací DAkkS s platností na 10 let. 

Obsah kurzuKurz SCC/BES zahrnuje základní znalosti o:
  • právních a správních předpisech, výkladu významu slova 'riziko', preventivních a nápravních opatření, Iceberg teorii, rozpoznávání nebezpečných situací, zprávách o nehodách, pracovním povolení, práci s nebezpečnými chemických látkami, požáru, výbuchu, práci v uzavřených prostorách, nářadí a strojích, zdvihacích zařízení, zvedání, nošení, zakopnutí, uklouznutí, pádu, výškových prácích, sváření, elektřině a o osobních ochranných pomůckách.
  Kurz SCC/SOS zahrnuje navíc znalosti o:
  • evropských směrnicích, příčinách nehod, metodách bezpečných pracovních postupů,  organizaci a pořádání schůzí, SCC certifikaci, bezpečnostních postupech , základní analýze rizik, rizicích a kontrolních opatření týkajících se hluku, elektrické energie, záření a azbestu, havarijních plánech firmy a ergonomii.

Rozsah kurzu a cena


Školení bude provedeno v rozsahu 24 vyučovacích hodin včetně provedení zkoušky pracovníků. Zkoušky boudou v českém jazyce. Každá školící se skupina může mít maximálně 20 účastníků. 

SCC (Safety Contractor Checklist) je nástrojem k hodnocení systému řízení bezpečnosti a výsledků bezpečnosti dosahovaných dodavatelem. Uplatňování SCC je prostředkem ke zlepšování bezpečnosti v organizacích vykonávajících nebezpečné práce. Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem, profesionálním řízením bezpečnosti a silným vědomím bezpečnosti. 

Jeden z požadavků normy SCC je i proškolení pracovníků, kteří provádějí výkon prací u zákazníka. Je potřeba, aby tito zaměstnanci měli i certifikát jako důkaz, že školením úspěšně prošli. 

Významných zlepšení v oblasti bezpečnosti výkonu lze dosáhnout tím, že budou poskytnuty dodatečné a specifické bezpečnostní školení pro zaměstnance, které zvyšují jejich znalosti a zkušenosti a jejich povědomí o bezpečnostních rizicích. Z tohoto důvodu odpovídající vzdělání a podrobný návod mají velký význam pro prevenci nehod a mimořádných událostí, zejména pokud se jedná o vysoce rizikové práce. 

Kurz provádíme ve dvou variantách


  1. Pro dělnické profese: SCC/BES - Basic Elements of Safety
  2. Pro operátory nebo manažery zakázek: SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors 

Cíl kurzu


Účastnící získají  kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných) u vašich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném ukončení kurzu zkouškou bude pro účastníka vydán certifikát pod německou akreditací DAkkS s platností na 10 let. 

Obsah kurzuKurz SCC/BES zahrnuje základní znalosti o:
  • právních a správních předpisech, výkladu významu slova 'riziko', preventivních a nápravních opatření, Iceberg teorii, rozpoznávání nebezpečných situací, zprávách o nehodách, pracovním povolení, práci s nebezpečnými chemických látkami, požáru, výbuchu, práci v uzavřených prostorách, nářadí a strojích, zdvihacích zařízení, zvedání, nošení, zakopnutí, uklouznutí, pádu, výškových prácích, sváření, elektřině a o osobních ochranných pomůckách.
  Kurz SCC/SOS zahrnuje navíc znalosti o:
  • evropských směrnicích, příčinách nehod, metodách bezpečných pracovních postupů,  organizaci a pořádání schůzí, SCC certifikaci, bezpečnostních postupech , základní analýze rizik, rizicích a kontrolních opatření týkajících se hluku, elektrické energie, záření a azbestu, havarijních plánech firmy a ergonomii.

Rozsah kurzu a cena


Školení bude provedeno v rozsahu 24 vyučovacích hodin včetně provedení zkoušky pracovníků. Zkoušky boudou v českém jazyce. Každá školící se skupina může mít maximálně 20 účastníků. 

Kontaktovat

Poslat email