DNV GL Česká republika

Vedoucí auditor informační bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO / IEC 27001: 2013

ISO 27001

Pětidenní intenzivní kurz, který vám poskytne znalosti a dovednosti nezbytné pro organizování a vedení auditů systému řízení bezpečnosti informací.

Popis:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k provedení prvního, druhého a třetího auditu systémů řízení informační bezpečnosti podle ISO / IEC 27001 (ISO / IEC 27002), v souladu s ISO 19011 a ISO 17021, podle potřeby.

Tento kurz byl zaregistrován a certifikován řídícím orgánem CQI IRCA a splňuje formální požadavky na odbornou přípravu pro jednotlivce, kteří se ucházejí o registraci v CQI IRCA nebo jiných certifikačních schématech auditorů
CQI IRCA No: 17325
 
Podrobnosti kurzu:
•         Hodnocení účastníků probíhá průběžným hodnocením během celého kurzu
          závěrečnou písemnou zkouškou na konci kurzu (2 hod.).

•         Účastníkům, kteří úspěšně zvládnou průběžné hodnocení i závěrečný test, bude udělen "Certifikát o účasti".

•         Můžete si ověřit svůj certifikát CQI IRCA a získat přístup k exkluzivním zdrojům prostřednictvím stránky www.quality.org

Cíl kurzu: 

Po úspěšném dokončení budou mít účastníci tyto znalosti a budou vědět:

•         Vysvětlit účel a obchodní přínosy norem systému řízení bezpečnosti informací, auditů řídicích a certifikace třetích stran.

•         Vysvětlit úlohu auditora při plánování, provádění, podávání zpráv a následném auditu systému řízení informační bezpečnosti a / nebo zjišťování shody (nebo jinak) s ISO / IEC 27001 (ISO / IEC 27002) v souladu s ISO 19011 (a ISO 17021, pokud je to nutné).

Kurz je určen pro:

Tento kurz je doporučen pro každého, kdo plánuje provádět interní audity/

Plánuje se stát se externím auditorem systémů řízení informační bezpečnosti.

Předpoklady:
Pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu se očekává, že budete mít poznatky o:

•         PDCA cyklu

•         Systému informační bezpečnosti

•         požadavky normy ISO 27001 a běžně používaných termínech a definicích systému řízení informační bezpečnosti, jak je uvedeno v ISO 27000, které lze získat absolvováním kurzu Požadavky normy ISO 27001: 2013.

Popis:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k provedení prvního, druhého a třetího auditu systémů řízení informační bezpečnosti podle ISO / IEC 27001 (ISO / IEC 27002), v souladu s ISO 19011 a ISO 17021, podle potřeby.

Tento kurz byl zaregistrován a certifikován řídícím orgánem CQI IRCA a splňuje formální požadavky na odbornou přípravu pro jednotlivce, kteří se ucházejí o registraci v CQI IRCA nebo jiných certifikačních schématech auditorů
CQI IRCA No: 17325
 
Podrobnosti kurzu:
•         Hodnocení účastníků probíhá průběžným hodnocením během celého kurzu
          závěrečnou písemnou zkouškou na konci kurzu (2 hod.).

•         Účastníkům, kteří úspěšně zvládnou průběžné hodnocení i závěrečný test, bude udělen "Certifikát o účasti".

•         Můžete si ověřit svůj certifikát CQI IRCA a získat přístup k exkluzivním zdrojům prostřednictvím stránky www.quality.org

Cíl kurzu: 

Po úspěšném dokončení budou mít účastníci tyto znalosti a budou vědět:

•         Vysvětlit účel a obchodní přínosy norem systému řízení bezpečnosti informací, auditů řídicích a certifikace třetích stran.

•         Vysvětlit úlohu auditora při plánování, provádění, podávání zpráv a následném auditu systému řízení informační bezpečnosti a / nebo zjišťování shody (nebo jinak) s ISO / IEC 27001 (ISO / IEC 27002) v souladu s ISO 19011 (a ISO 17021, pokud je to nutné).

Kurz je určen pro:

Tento kurz je doporučen pro každého, kdo plánuje provádět interní audity/

Plánuje se stát se externím auditorem systémů řízení informační bezpečnosti.

Předpoklady:
Pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu se očekává, že budete mít poznatky o:

•         PDCA cyklu

•         Systému informační bezpečnosti

•         požadavky normy ISO 27001 a běžně používaných termínech a definicích systému řízení informační bezpečnosti, jak je uvedeno v ISO 27000, které lze získat absolvováním kurzu Požadavky normy ISO 27001: 2013.

Více informací

Systémy řízení

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

Kurzy

Business Assurance blog - GoingSustainable (anglická verze)

News, trends, ideas and insight in sustainable business performance

Produktová certifikace

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email