Other sectors

Základy mapování procesů a řízení rizik

ISO 50001 DNV GL

Jednou z možností je tzv. mapování procesů, kde praktické výsledky mohou přispět k:

• lepšímu porozumění procesů 
• jednoznačnému stanovení součinnosti mezi jednotlivými částmi organizace 
• zlepšenému monitorování/měření procesů a jejich efektivnosti 
• optimalizaci procesů a lepšímu pochopení fungování organizace 
• zlepšení efektivnosti interní a externí komunikace 
• zvýšení efektivity řízení 
• zvýšení zainteresovanosti vedení 
• přesnějšímu a jasnějšímu specifikování zodpovědností a pravomocí 
• podpoře týmové práce 

S procesy jsou neodmyslitelně spjaty rizika, nebezpečí a ohrožení ve všech oblastech jako jsou kvalita, environment, bezpečnost, IT, finance, reputace apod. 

Abychom uměli tyto nebezpečí a ohrožení řídit, je potřebné implementovat systém risk managementu. Tento základní kurz risk managementu vám pomůže: 
• získat vědomosti o rizikovém prostředí, ve kterém žijeme; 
• lépe pochopit co je to řízení rizik; 
• vysvětlit aplikaci řízení rizik; 
• získat vědomosti o vztahu mezi řízením společnosti řízením rizik; 
• přiblížit metodiku stanovení nebezpečí a ohrožení a posoudit rizika s nimi spojená; 
• řídit rizika prostřednictvím různých opatření. 

Cíl kurzu

• Proč orientace na proces? 
• Použití mapování procesů 
• Model procesu (systém – proces – činnost – úloha) 
• Rozdíl mezi mapováním procesů vs. vývojový diagram 
• Vytvoření rámce procesu 
• ICOM (Input/vstup – Control/řízení – Means/prostředky – Output/Výstup) 
• Kroky mapování procesů 
• Praktické použití kroků mapování procesů 
• Skupinová práce – Použití mapování procesů 
• Identifikace nebezpečí a ohrožení pro definované procesy z hlediska kvality, environmentu a BOZP 
• Návrh odhadu a posouzení rizika 
• Řízení rizika

Pro koho je kurz určen?

Pro ty pracovníky společnosti, kteří jsou zodpovědní za systémy řízení a současně za jejich neustále zlepšování a optimalizaci procesů a zvýšení jejich efektivnosti, příp. účinnosti.

Jednou z možností je tzv. mapování procesů, kde praktické výsledky mohou přispět k:

• lepšímu porozumění procesů 
• jednoznačnému stanovení součinnosti mezi jednotlivými částmi organizace 
• zlepšenému monitorování/měření procesů a jejich efektivnosti 
• optimalizaci procesů a lepšímu pochopení fungování organizace 
• zlepšení efektivnosti interní a externí komunikace 
• zvýšení efektivity řízení 
• zvýšení zainteresovanosti vedení 
• přesnějšímu a jasnějšímu specifikování zodpovědností a pravomocí 
• podpoře týmové práce 

S procesy jsou neodmyslitelně spjaty rizika, nebezpečí a ohrožení ve všech oblastech jako jsou kvalita, environment, bezpečnost, IT, finance, reputace apod. 

Abychom uměli tyto nebezpečí a ohrožení řídit, je potřebné implementovat systém risk managementu. Tento základní kurz risk managementu vám pomůže: 
• získat vědomosti o rizikovém prostředí, ve kterém žijeme; 
• lépe pochopit co je to řízení rizik; 
• vysvětlit aplikaci řízení rizik; 
• získat vědomosti o vztahu mezi řízením společnosti řízením rizik; 
• přiblížit metodiku stanovení nebezpečí a ohrožení a posoudit rizika s nimi spojená; 
• řídit rizika prostřednictvím různých opatření. 

Cíl kurzu

• Proč orientace na proces? 
• Použití mapování procesů 
• Model procesu (systém – proces – činnost – úloha) 
• Rozdíl mezi mapováním procesů vs. vývojový diagram 
• Vytvoření rámce procesu 
• ICOM (Input/vstup – Control/řízení – Means/prostředky – Output/Výstup) 
• Kroky mapování procesů 
• Praktické použití kroků mapování procesů 
• Skupinová práce – Použití mapování procesů 
• Identifikace nebezpečí a ohrožení pro definované procesy z hlediska kvality, environmentu a BOZP 
• Návrh odhadu a posouzení rizika 
• Řízení rizika

Pro koho je kurz určen?

Pro ty pracovníky společnosti, kteří jsou zodpovědní za systémy řízení a současně za jejich neustále zlepšování a optimalizaci procesů a zvýšení jejich efektivnosti, příp. účinnosti.

Kontaktovat

Poslat email