DNV Akademie

Vítejte v DNV Akademii! Naše školící služby jsou přizpůsobené co nejrelevantněji pro vaši společnost ve smyslu aktivního školícího přístupu. Budujeme použitelné vědomosti k podpoře certifikace vaší společnosti, i po ní.

Naše kurzy jsou poskytovány lokálními školiteli, kteří poskytují praktické kurzy přesahující rámec teorie. Dáváme vám příležitost učit se od ostatních, kteří žijí Vašimi výzvami. Součástí každého kurzu jsou poznatky získané od našich 70.000 zákazníků z celého světa. Naši silnou stránkou je vědět, co se reálně stane ve společnosti jako je ta vaše, a jsme připraveni se s Vámi o tyto zkušenosti podělit. 

Po absolvovaní kurzu můžete pokračovat ve vzdělávání a uplatnit svoje vědomosti v praxi s přístupem k on-line nástroji na samohodnocení. Tento on-line nástroj umožňuje uživateli vykonávat profesionální samohodnocení zaměřené na konkrétní normy systému řízení a je bezplatný pro všechny účastníky kurzů DNV. Bližší informace o tomto nástroji najdete v samostatné sekci níže.

Nabízíme klasické (classroom) kurzy vedené prezenční formou, i kurzy na dálku. Naše portfólio kurzů sahá od systémů řízení a produktové certifikace, až po udržitelnost, dodavatelské řetězce a společenskou odpovědnost, použitelné pro všechny typy průmyslových odvětví. Nabízíme také technické a specializované kurzy pro určitá průmyslová odvětví, od zdravotnictví, bezpečnosti potravin, až po letectví, kosmický průmysl, obranu, automobilový a železniční průmysl a funkční bezpečnost.

Naše školící služby využívají zákazníci z celého světa, protože se zaměřujeme na zlepšení výkonosti Vašeho podnikání. Naše kurzy jsou navrženy a dodávány ve Vámi preferovaném jazyce, na základě našich hlubokých znalostí v daném oboru, zkušeností auditorů a rozsáhlé analýzy dat z auditů