PED CE - Směrnice pro tlaková zařízení

Evropská směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED CE) zabezpečuje výrobky určené pro použití pod vnitřním tlakem.

PED je evropská směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU. Tlaková zařízení s provozním tlakem vyšším než 0,5 baru spadají do působnosti této směrnice, a proto je označení CE vyžadováno ze zákona. Patří sem zařízení, jako jsou (parní) kotle, tlakové nádoby, výměníky tepla, potrubí, tlakové vařiče atd. Pokud tlaková zařízení splňují požadavky směrnice PED, lze na ně aplikovat označení CE a s těmito zařízeními lze volně obchodovat na evropském trhu.  DNV provozuje dva notifikované orgány pro PED a může vám pomoci s prokázáním shody s PED a použitím označení CE na vašich výrobcích.

Služby

Můžeme nabídnout řadu certifikačních a inspekčních služeb:

  • Posuzování konstrukce (moduly PED B/G/H1)
  • Inspekce (moduly PED A2 / C2 / F / G)
  • Ověřování systémů kvality (moduly PED D / D1 / E / E1 / H / H1).
  • Posuzování materiálů (certifikace materiálů výrobců / zvláštní hodnocení materiálů)
  • Kvalifikace svářečů PED
  • Schvalování postupů svařování

Kategorizace zařízení:

PED rozděluje tlaková zařízení do různých rizikových kategorií. Služby, které vám můžeme nabídnout, závisí na rizikové kategorii vašeho tlakového zařízení. Existují různé moduly (postupy posuzování shody) pro prokázání shody s požadavky PED, které vám umožní použít označení CE. Při společných konzultacích se podíváme na to, který modul je nejvhodnější, s ohledem na typ tlakového zařízení, objem výroby a váš vlastní systém kvality. Pokud máte vlastní systém kvality, můžete v závislosti na modulu provádět některá posouzení a kontroly v rámci PED sami pod dohledem DNV.

Poskytujeme bezplatný nástroj pro kategorizaci, který vám poskytne orientační informace o očekávané kategorii rizika vašeho zařízení.

*Pouze pro orientační použití - pro úplné posouzení se obraťte na některého z našich specialistů.

More information

 

Pressure Equipment Request for Quote

Request a Quote for Pressure Equipment

 

DNV PED Certification Requirements

Conditions and certification processes for the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

 

Welding Certification Requirements

DNV certification requirements for welding/brazing services

 

Complaints and Appeals