Other sectors

Hodnocení dodavatelů v automobilovém průmyslu

Car

Zabezpečování kvality dodávek v dodavatelském řetězci je jedním z klíčových témat. Při nedostatečné specifikaci a komunikaci na rozhraních mezi dodavatelem a zákazníkem mohou vznikat významné ztráty, které je možné eliminovat standardizovanými postupy.

Cíl kurzu


Účastníci budou obeznámeni s postupy týkajícími se procesu nakupování, vstupní kontroly, výběru dodavatelů a hodnocení výkonnosti dodavatelů v reálném čase, metodikami pro rozvoj dodavatelů a principy partnerské spolupráce. 

Obsah kurzu• základní pravidla nakupování,
• požadavky na dodavatele,
• uzavírání obchodních smluv,
• objednávky-specifikace produktu,
• požadavky na dokumentaci,
• minimální a maximální skladové zásoby,
• vstupní kontrola-přejímací kritéria,
• zapracování přebíracích kritérií do smluv,
• výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria hodnocení,
• zákaznické audity,
• budování dodavatelských vztahů. 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Cíl kurzu


Účastníci budou obeznámeni s postupy týkajícími se procesu nakupování, vstupní kontroly, výběru dodavatelů a hodnocení výkonnosti dodavatelů v reálném čase, metodikami pro rozvoj dodavatelů a principy partnerské spolupráce. 

Obsah kurzu• základní pravidla nakupování,
• požadavky na dodavatele,
• uzavírání obchodních smluv,
• objednávky-specifikace produktu,
• požadavky na dokumentaci,
• minimální a maximální skladové zásoby,
• vstupní kontrola-přejímací kritéria,
• zapracování přebíracích kritérií do smluv,
• výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria hodnocení,
• zákaznické audity,
• budování dodavatelských vztahů. 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Kontaktovat

Poslat email