Automotive and aerospace

Interní auditor dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Business people meeting

Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčelnější formu provádění interních auditů a přispívají ke komplexnímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy.

Obsah kurzu: 

 • seznámení se se souborem norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • základní principy systému řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zásady integrace celého systému
 • výklad integrovaných požadavků
 • legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního prostředí
 • základy metrologie
 • účel provádění interních auditů
 • plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • výklad postupu provádění interního auditu
 • zjištění z auditu
 • dokumentace výsledků auditu
 • vypracování zprávy z auditu
 • řešení neshod
 • úloha a role interního auditora
 • schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu

Další výhody kurzu:

 • Přístup ke školícím materiálům, rozšířených o mimořádné postřehy z analýz naší databáze, která zahŕňuje miliony zjištění z auditů vykonaných po celým světe
 • Získáte bezplatný přístup k našemu online nástroji sebehodnocení, kde můžete rychle praktikovat své poznatky a stejně tak změřit výkonnost své organizace v závislosti podle konkrétní normy manažerského systému řízení

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že:
 • se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • pochopí 8 zásad řízení kvality
 • pochopí přínosy integrovaného systému řízení
 • získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a auditu
 • pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat

Kurz je určený

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsah kurzu: 

 • seznámení se se souborem norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • základní principy systému řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zásady integrace celého systému
 • výklad integrovaných požadavků
 • legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního prostředí
 • základy metrologie
 • účel provádění interních auditů
 • plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • výklad postupu provádění interního auditu
 • zjištění z auditu
 • dokumentace výsledků auditu
 • vypracování zprávy z auditu
 • řešení neshod
 • úloha a role interního auditora
 • schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu

Další výhody kurzu:

 • Přístup ke školícím materiálům, rozšířených o mimořádné postřehy z analýz naší databáze, která zahŕňuje miliony zjištění z auditů vykonaných po celým světe
 • Získáte bezplatný přístup k našemu online nástroji sebehodnocení, kde můžete rychle praktikovat své poznatky a stejně tak změřit výkonnost své organizace v závislosti podle konkrétní normy manažerského systému řízení

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že:
 • se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018
 • pochopí 8 zásad řízení kvality
 • pochopí přínosy integrovaného systému řízení
 • získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a auditu
 • pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat

Kurz je určený

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.