Skip to content

Interní auditor ISO 45001:2018

Školení pro interní auditory BOZP, vycházející z požadavků mezinárodní normy ISO 45001 z roku 2018, která bude nahrazovat původní normu OHSAS 18001.

Cíl kurzu

Účastníci se dozvědí jak dosáhnout souladu současného systému řízení BOZP s novými požadavky ISO 45001, jak efektivně přizpůsobit system řízení novým požadavkům pomocí praktických příkladů. Získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání interních auditů díky seznámení se s požadavky normy ISO 45001:2018 a legislativními požadavky v oblasti BOZP. Získají praktické  zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. Školení nabízí praktické vysvětlení požadavků standardu prostřednictvím teorie a praxe. 

Obsah kurzu

 • Stručný výklad požadavků ISO 45001 a terminologie
 • Pochopení struktury ISO na vysoké úrovni - Obsah HLS
 • Rozdíly mezi normami OHSAS 18001 a ISO 45001
 • Legislativní požadavky v oblasti BOZP
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracovaní zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Pro koho je kurz určen?


Toto školení je určeno každému, kdo se podílí na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému řízení BOZP ve firmě nebo na zlepšení integrovaného systému řízení. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci 
a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v oblasti BOZP


Doporučené navazující kurzy:

 • Požadavky normy ISO 45001 (basic) 
 • Integrovaný management – Efektivní vedení integrových auditů

Cíl kurzu

Účastníci se dozvědí jak dosáhnout souladu současného systému řízení BOZP s novými požadavky ISO 45001, jak efektivně přizpůsobit system řízení novým požadavkům pomocí praktických příkladů. Získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání interních auditů díky seznámení se s požadavky normy ISO 45001:2018 a legislativními požadavky v oblasti BOZP. Získají praktické  zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat. Školení nabízí praktické vysvětlení požadavků standardu prostřednictvím teorie a praxe. 

Obsah kurzu

 • Stručný výklad požadavků ISO 45001 a terminologie
 • Pochopení struktury ISO na vysoké úrovni - Obsah HLS
 • Rozdíly mezi normami OHSAS 18001 a ISO 45001
 • Legislativní požadavky v oblasti BOZP
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracovaní zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Pro koho je kurz určen?


Toto školení je určeno každému, kdo se podílí na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému řízení BOZP ve firmě nebo na zlepšení integrovaného systému řízení. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci 
a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v oblasti BOZP


Doporučené navazující kurzy:

 • Požadavky normy ISO 45001 (basic) 
 • Integrovaný management – Efektivní vedení integrových auditů

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email