DNV Česká republika

  • DNV GL - Business Assurance: Aktualizace a dostupnost našich služeb v souvislosti s COVID-19
  • DNV GL získalo akreditaci pro TISAX hodnocení!
  • DNV GL mění název na DNV v rámci příprav na desetiletí změn
5. července 2021

Pohled na aktuální stav správních rad a jejich zainteresovaných stran

Ženeva Švýcarsko, 5. července 2021: Dnes Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) ve spolupráci s DNV vydala zprávu, která se zabývá tím, jak lze propojit nejmodernější přístupy k zapojení zainteresovaných stran (dodavatele, odběratele, management, zaměstnance, akcionáře a další) a řízení rizik, aby mohly podpořit rozhodování na úrovni správních rad.

  • Other sectors
2. června 2020

DNV GL launches new certification in infection prevention for the maritime industry

DNV GL, the world’s leading classification society, has launched a new certification in infection prevention for the maritime industry. The release of this custom certification aims to help the maritime industry resume operations better prepared for COVID-19 or other emerging pathogens. Genting Cruise Lines is the first customer working towards the CIP-M certification for their vessel Explorer Dream under the Dream Cruises brand.

  • Maritime
20. května 2020

DNV GL launches My Care to help companies build consumer trust in their infection risk management

Business resilience in the time of COVID-19 is an unprecedented challenge. The ability to demonstrate trusted infection risk prevention and mitigation is something that every company will need to win back trust from consumers, employees and other stakeholders alike. My Care helps companies assess compliance and maturity, communicating readiness instantly through a dedicated trust mark.

  • Healthcare
View all

Kontaktujte nás

Jak Vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás