News and media

Welcome to our news and media resource centre. Find our latest news and events, regional and sector-specific media contacts, image and report libraries, and subscribe for updates.

5. července 2021

Pohled na aktuální stav správních rad a jejich zainteresovaných stran

Ženeva Švýcarsko, 5. července 2021: Dnes Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) ve spolupráci s DNV vydala zprávu, která se zabývá tím, jak lze propojit nejmodernější přístupy k zapojení zainteresovaných stran (dodavatele, odběratele, management, zaměstnance, akcionáře a další) a řízení rizik, aby mohly podpořit rozhodování na úrovni správních rad.

  • Other sectors
View all

Global media contacts

Nina Schjønsby
Nina Schjønsby

Director of Marketing and Communications, Digital Solutions

Send email

Find all our regional and sector-specific media contacts

See all

Key reports

DNV is a company of experts, and our insights shape the industries in which we work.