10 kroků k dokonalosti

Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru
Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné požadavky trhu, plní národní a evropskou legislativu, je schopna konkurovat a dodávat zboží, získává nové a udržuje si stálé zákazníky.  Dokonce i malé, ale stabilní zlepšení v některých aspektech kvality může výrazně zlepšit výkonost firmy. Aby tohoto zlepšení firmy byly schopné dosáhnout, potřebují k tomu ty správné nástroje. Zde mohou pomoci moderní systémy řízení kvality. Takových nástrojů je mnoho, mají různé cíle, odlišují se různými možnostmi implementace. Některé jsou aplikovatelné pouze pro konkrétní obor, jiné jsou více či méně univerzální. Přesto jejich společným a hlavním cílem je poskytnout firmám prostředky pro efektivní implementaci a řídit otázky týkající se zabezpečení kvality a minimalizaci rizik. S ohledem na firmy, které zejména preferují zebezpečení vysoké kvality svých procesů, produktů a vztahů se zainteresovanými stranami jsme připravili Program 10 kroků k dokonalosti Jedná se o moderní přístup ke komplexní implementaci a řízení všech aspektů kvality ve společnosti. 

10 kroků k dokonalosti 


je program rozvoje klíčových kompetencí spojených se systémem řízení kvality ve vaší firmě. Program byl vytvořen k tomu, aby firmy v krátkém čase mohly implementovat nové požadavky a nová řešení spojené s řízením kvality, které přispějí ke zvýšení jejich účinnosti. Myšlenka programu je velmi jednoduchá – komplexní spolupráce se společnostmi při neustálém hledání nových příležitostí a nástrojů k zabezpečování kvality a zvyšování efektivity, zisku a spokojenost zákazníků. 10 kroků k dokonalosti je Program, který je modulární a velmi elastický. Sami si v dané konkrétní chvíli vybíráte konkrétní moduly pro vlastní firmu tak, abyste co nejefektivněji řídili kvalitu ve vlastní firmě.

 1. Audit implementovaného systému řízení kvality v dané firmě. Může se jednat o první certifikační audit, recertifikační audit, nebo i jiný audit, který nesouvisí s certifikací systému řízení kvality, ale může být svázán s jinými procesy a potřebami firmy.
 2. Účast představitela firmy na webináři
 3. Účast zástupce firmy na jednom z mnoha veřejných školení DNV.
 4. Účast zástupců firmy v účelovém neveřejném školení, které bude připravené podle požadavků a potřeb firmy. Informujte nás prosím o vašich požadavcích, rádi připravíme školení přímo podle vašich potřeb.
 5. Provedení GAP analýzy, která umožní efektivní implementaci požadavků nových norem ISO 9001 a ISO 14001.
 6. Benchmarking CRT – Compliance Rating Tool - Porovnání úrovně shody systému řízení ve vztahu „firma – pobočka” nebo „firma – konkurence”.
 7. Audit dodavatele nebo subdodavatele - Audit je určený k tomu, aby ověřil harmonii implementovaných systémů řízení kvality mezi odběřatelem a dodavatelem či subdodavatelem.
 8. Analýza slouží k identifikaci jednotlivých druhů rizik. Opírá se o systém řízení kvality, jednotlivé procesy, vztahy a vazby, které se dotýkají organice jako celku. 
 9. Studijní materiály, které jsou doplněné o velmi zajímavé případové studie.
 10. Přístup ke specializovaným národním a mezinárodním zprávám z oblasti zabezpečení kvality, které zpracovávají pracovníci DNV.
Prestižní certifikát povrzující účast v „Programu”.  Podmínkou účasti v programu je závazek certifikace společnosti organizací DNV GL, účast na veřejném nebo uzavřeném/in house školení a využití jedné ze služeb jako jsou: GAP analýzy, Benchmarking CRT, audit dodavatele nebo provedení analýzy rizik. Program může být realizován kdykoliv, za předpokladu, že do konce roku 2016 bude podepsaná smlouva a rovněž do konce roku 2016 bude realizovaný alespoň jeden prvek programu. 

Výhody


 • Implementace jednotlivých řešení spojených se zlepšením řízení kvality umožní:
 • Implementaci požadavků politiky kvality ve firmě.
 • Firmám reálně konkurovat na domácím trhu i na trzích zahraničních. 
 • Získání marketingové výhody na základě informací získaných účastí v „Programu“. 
 • Lepší zapojení jednotlivých součástí firmy do systému, prostřednictvím integrovaného myšlení o systému řízení kvality ve firmě.  
 • Získání nových a udržení stávajících klientů.
 • Přilákání nových a udržení nejlepších zaměstnanců. 
Program „10 kroků k dokonalosti” je určen představiteli managementu, který je zodpovědný za řízení sytému kvality a řízení rizik. Rovněž je určený těm, kteří řídí klíčové procesy ve fimě.  Je určený firmám, které mají zavedený systém řízení kvality ISO, tak i těm firmám, které mají i jiné systémy určené k zajištění a řízení bezpečnosti. 

Ušetřete dalších 30%


5% sleva z ceny auditu 
10% sleva z ceny školení 
15% sleva na služby: GAP analýza, Benchmarking CRT, audit dodavatele nebo provedení analýzy rizik.


Program není časově ohraničený


Byl připraven takovým způsobem, aby si každá firma mohla samostatně a ve vhodné době vybrat, která z nabízených částí programu se bude realizovat jako první, následující nebo poslední.  Podle našich zkušeností je nelepší volbou zahájení účasti v Programu formou realizace školení, následně provedení GAP analýzy nebo analýzy rizik, které nejlépe připraví organizaci na certifikační audit.  Vlastní rozhodnutí o pořadí jednotlivých kroků však záleží pouze na Vás.  Kontaktujte nás.  Navrhneme vám pohodlný a nejvýhodnější výběr části našeho Programu.

Více informací

  10 KROKŮ K DOKONALOSTI

10 KROKŮ K DOKONALOSTI