Skip to content

Přechod na ISO 50001:2018

Energetický management

Je čas začít přípravu na přechod z ISO 50001: 2011 na ISO 50001: 2018. V každé fázi tohoto procesu Vám můžeme poskytnout pomoc.

Nová verze ISO 50001 byla vydána 21. srpna 2018. S jejím zveřejněním bude současná norma ISO 50001: 2011 zrušena. Během tříletého přechodného období od zveřejnění, musí organizace certifikovány podle ISO 50001: 2011 absolvovat certifikaci v souladu s požadavky normy ISO 50001: 2018, aby si udržely platný certifkát.
Certifikační orgány, jako např. DNV, nemohou 18 měsíců po datu publikování už provádět audity podle ISO 50001: 2011. To znamená, že certifikované společnosti musí odpovídajícím způsobem naplánovat své další kroky.
Doporučujeme Vám začít přípravu už teď, abyste si zajistili co nejhladší proces přechodu.

Nová norma ISO 50001 specifikuje požadavky na systematický proces založený na údajích a skutečnostech, jakož i na neustálé zlepšování energetické efektivity. Očekávaným výsledkem provádění normy je dosáhnout efekt neustálého zlepšování energetické efektivity a systému energetického managementu.

Klíčové změny v ISO 50001: 2018

Pracovní skupina ISO (TC242) formulovala ve specifikacích návrhu následující cíle a rozsah revize


1. Přijetí HLS (high level structure) pro všechny normy ISO pro zajištění kompatibility s jinými systémovými normami


2. Zachování základních konceptů, které se objevují již ve vydání z 2011, například:


•   neustálé zlepšování energetické účinnosti;
•   zaměření celé normy pro zlepšení energetické efektivity a optimalizaci spotřeby energie;
•   zohlednění potřebných otázek souvisejících s energetickou účinností, jako je sledování, měření, analýza a hodnocení energetických dat.

Vzhledem k tomu, že norma ISO 50001: 2018 je založena na HLS struktuře, její uspořádání odpovídá uspořádáním v normách jako např. ISO 9001 nebo ISO 14001. To usnadní její integraci s jinými systémy managementu.
Uživatelé, obeznámeni s normou ISO 50001: 2011, si všimnou, že většina jejích požadavků byla převzata i do revize ISO 50001: 2018. Platí to zejména pro prvky a požadavky specifické pro energetickou oblast, což není překvapující vzhledem k cílům revize. Nové nebo změněné požadavky jsou většinou výsledkem zavedení HLS struktury (high level structure). Některé změny, týkající se energetických otázek, však byly dány zkušenostmi z používání normy z roku 2011. Více informací o změnách naleznete zde.

Začněte proces přechodu na novou revizi


Doporučujeme Vám co nejdříve začít přípravu a pečlivě naplánovat potřebné změny v systému managementu.


Doporučené kroky:
• Seznamte se s obsahem a požadavky ISO 50001: 2018. Normu lze zakoupit přímo od ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci). Slovenský a český překlad bude k dispozici do 6 měsíců od vydání originálu.


• Zajistěte, aby byly příslušní pracovníci vaší organizace řádně vyškoleni a pochopili nové požadavky a podstatné změny.


• Identifikujte rozdíly, které je třeba řešit, aby byly splněny nové požadavky a připravte plán implementace.


• Proveďte potřebné činnosti a aktualizujte Váš systém managementu tak, aby splňoval nové požadavky.


• Účinnost činností by se měla hodnotit prostřednictvím interních auditů a v případě potřeby podniknout další kroky.

Naši auditoři už jsou připraveni: mají úplný obraz o změnách a vědí, co je třeba udělat pro přechod z normy ISO 50001: 2011 na ISO 50001: 2018. Nabízíme podporu ve všech fázích přechodného procesu - od přípravné fáze, přes hodnocení úrovně připravenosti až po efektivně ukončení procesu.

Jakou podporu nabízí společnost DNV?


Semináře, webináře, checklisty atd., Které jsou zdrojem poznatků o požadavcích normy a její nejdůležitějších změnách ve vztahu k ISO 50001: 2011, procesu přechodu atd.


• Otevřené nebo inhouse kurzy - jejich účelem je prohloubit poznatky o obsahu a změnách v požadavcích normy, jakož io krocích, které je třeba podniknout v přechodném období.


• GAP analýza - zhodnoceny úrovně plnění požadavků nové revize normy s cílem zjistit nedostatky, které byste měli odstranit. Tato služba Vám může poskytnout cenné vstupní údaje  pro dosažení souladu s novou normou. Míra podrobnosti této analýzy může být přizpůsobena Vašim potřebám.


• Transition audity