Proces certifikace DNV

Používání certifikačních značek

Certifikace DNV podle mezinárodních nebo národních standardů prokazuje váš závazek k neustálému zlepšování a udržitelnému podnikání. Tento úspěch je víc než jen vstupenka do obchodu. Je to něco, na co můžete být hrdí, a komunikace vašeho závazku na trhu může pomoci vybudovat důvěru zainteresovaných stran a důvěru ve značku.

Společnosti, které získají certifikaci DNV, jsou oprávněny používat certifikační značku DNV. Certifikační značka je navržena speciálně pro účely vizuálního a jasného sdělení vašeho závazku na trhu. Certifikační značku lze použít různými způsoby, od marketingových materiálů až po firemní budovy.

Typický příklad vzhledu DNV certifikační značky používané pro certifikaci systému řízení:

 

Existují určitá omezení pro používání certifikační značky pro normy certifikace systému řízení. Jednou z důležitých podmínek je vyvarovat se používání značky způsobem, který by mohl naznačovat, že poskytovaný výrobek nebo služba jsou certifikované. Výše uvedenou značku proto není dovoleno používat na:

  • Obalech výrobků a produktů (včetně doprovodných informací);
  • Certifikátech, prohlášeních o shodě, zprávách apod. jako výstupu ze služeb poskytovaných držitelem certifikátu (např. zkušební a kalibrační činnosti, inspekce, posuzování apod.).

DNV stanovila pokyny a pravidla pro používání svých certifikačních značek, které jsou distribuovány certifikovaným klientům. Kromě pokynů pro správné používání značek obsahuje také užitečné příklady, kde je lze prezentovat apod.

Používání nápisu DNV - alternativa ke značce

Alternativou k používání certifikační značky je používání nápisu. Nápis lze obecně použít tam, kde lze použít certifikační značku. Nápis je však dále povoleno používat tam, kde má značka svá výše uvedená omezení, s výjimkou výrobků. Podmínky a pokyny pro používání Inscription jsou obsaženy v rámci pokynů DNV.

Typický příklad nápisu používaného pro certifikaci systému řízení:

 

MSC certmark 217

Kontaktovat

Poslat email