Skip to content

Strategie přechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 byla aktualizována

10. sprna 2016 zveřejnila IATF aktualizované informace týkající se plánu přechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016.

Publikace IATF 16949:2016 se očekává v říjnu 2016, ale vzhledem ke specifickým podmínkám přechodu na novou verzi standardu, je velmi důležitá včasná komunikace o strategii přechodu a definování konkrétního plánu přechodu pro společnosti certifikované dle ISO/TS 16949:2009. 

Uvedená příprava je nevyhnutelná pro zvládnutí GAP analýz zaměřených na identifikaci rozdílů mezi ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:2016, pro zabezpečení dostatečného času na implementaci nových požadavků a zabezpečení potřebných finančních zdrojů na vykonání auditu. 

Stejně tak je důležitá příprava pro včasné naplánování přechodového auditu na obou stranách (certifikovaný dodavatel a certifikační společnost), kde se právě aktivní spolupráce mezi certifikační společností a certifikovaným klientem jeví být kritická pro zvládnutí těchto požadavků.

Důležité je upozornit, že IATF 16949:2016 bude plně respektovat strukturu ISO 9001:2015 a i z tohoto důvodu je pro obě normy nastavený stejný čas přechodu – 3 roky, který byl spuštěný vydáním normy ISO 9001 v září 2015 a končí v září 2018.

Požadavky na certifikaci IATF 16949:2016 budou definované také v nové revizi IATF dokumentu – Pravidla pro dosažení a zachování uznání od IATF (tzv. Rules), jejichž zveřejnění je ohlášeno na listopad 2016.

Nejdůležitější fakta a časové milníky v stručné sumarizaci


  • Všem certifikátům vystaveným dle verze ISO/TS 16949:2009 vyprší platnost dne 14. září 2018.

  • Po 1. říjnu 2017 nesmí být vykonané žádné audity dle verze ISO/TS 16949:2009 (certifikační, periodické, recertifikační, či přebírající - tzv. transfer audity) od jiné certifikační společnosti.

  • Společnosti certifikované dle ISO/TS 16949:2009 musí vykonat přechodový audit tzv. Transition audit plně respektující aktuální auditní cyklus a požadované termíny pro vykonání auditu dle 5.1.1 (IATF Rules). To znamená, že transition audit může být vykonaný v rámci plánovaného periodického či recertifikačního auditu s dodržením časových požadavků na převedení auditu dle typu auditu.

  • Přechodový audit (transition audit) musí být vykonaný v rozsahu recertifikačního auditu a musí být alokovaný dodatečný čas na přezkoumání dokumentace na dálku. V případě, že organizace neposkytne požadované informace, musí plán auditu zahrnovat minimálně 0,5 dne navíc na místě auditu za účelem přezkoumání těchto informací ještě před úvodním hodinovým meetingem před zahájením auditu.

  • Veškeré podpůrné činnosti – na místě (on-site) či na dálku (remote) musí být zahrnuty   v procesu přechodu na novou normu.

  • Musí být splněny požadavky na rotaci auditorů a změnu auditního týmu pro vykonání auditu přechodu dle 5.6 (IATF Rules) s vyjímkou, že více jak 1 auditor z předcházejícího cyklu může být zapojen do vykonání auditu přechodu (musí být použit nový vedoucí auditor).

  • Nebude možné vykonat audit přechodu na IATF 16949:2016 po dobu transfer auditu do jiné certifikační organizace nebo po dobu specifického auditu či jiného auditu, který není v souladu s aktuálním certifikačním cyklem dle ISO/TS 16949:2009.

Po úspěšném zvládnutí přechodového auditu bude vystaven nový certifikát a tím bude zahájen nový 3letý certifikační cyklus. Certifikační orgán může udělat pozitivní hodnocení o certifikaci i po vypršení platnosti aktuálního certifikátu ISO/TS 16949:2009, pokud je to rozhodnutí vykonané do maximálně 120 dní od posledního dne auditu přechodu. To může vést k situacím, kdy má organizace aktuální certifikát již po uplynutí platnosti a nový certifikát IATF 16949 ještě není vydaný.

Zároveň Vás chceme informovat, že připravujeme sérii tréninků a školení o požadavcích normy IATF 16949:2016, např. workshop zabývající se změnami v normě a strategií přechodu. Více informací o školení Vám poskytne Lucie Elischerová, tel.: +420 603 575 839, e-mail: lucie.elischerova@dnvgl.com."

Pro více informací sledujte prosím náš facebook a webové stránky, kde budeme průběžně aktualizovat informace.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email