Praxe přechodu na IATF 16949:2016

14. října 2017 zveřejnila IATF aktualizované informace týkající se strategie přechodu na IATF 16949:2016. Publikace TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 to IATF 16949:2016 revision 4 upravuje podmínky pro přechod na IATF a je závazná pro všechny zainteresované strany.
O požadavcích vyplývajících z předcházející verze Strategie přechodu jsme Vás již informovali, dovolte nám proto zdůraznit jen klíčové body upravené revizí č. 4.  Aktuální verze strategie přechodu zapracovala zpětnou vazbu z konference IATF stakeholders, která se konala v září 2017.

Některé z uvedených změn je možné hodnotit pozitivně, protože umožňují větší flexibilitu v plánování auditu a umožňují provedení přechodového auditu (v závislosti na typu auditu, během kterého bude přechod realizovaný-  recertifikační audit či dozorový audit) ve větším časovém předstihu dle pravidel pro certifikaci (tzv. “Rules”), bez nutnosti předložení žádosti týkající výjimky příslušnému oversight officu IAOB. To znamená, že přechodový audit může být provedený tak brzy, jak je potřeba a není limitovaný definicí uvedenou v Rules pro plánovaní auditu.  V případě, že by nebyl dodržený definovaný časový rámec pro vykonání přechodového auditu, musí být zahájený decertifikační proces podle Pravidiel- bod 8.1 e). Pokud by organizace neuspěla při provedení přechodového auditu do 90 dní od zahájení decertifikácie, potom musí začít proces s úplně novým certifikačním auditem.

Dále pravidla upravují podmínky vykonání auditu 1. stupně  (tzv. Readiness) v závislosti na časovém odstupu pro provedení nového certifikačního auditu, od momentu zahájení decertifikačního procesu.

Upravené jsou také podmínky pro provedení tzv. “Off-site transition review”, který je povinným krokem v případě každého výrobního místa a každého podpůrného místa (remote site). Současně byl upřesněný rozsah potřebné dokumentace pro off-site review, včetně předložení GAP analýzy pro podpůrné místa, které ješte nezrealizovali audit přechodu na IATF 16949. Uvedené přezkoumání musí být striktně provedené před samotným auditem přechodu a musí jasně definovat stav připravenosti organizace na audit přechodu. Rozhodnutí o připravenosti organizace na přechodový audit musí být dokumentované a udržované.

Revize 4 dále upravuje podmínky pro vykonání speciálního auditu, v případě organizace se staženým ISO/TS certifikátem v důsledku selhání efektivní implementace nápravných opatření vyplývajících z IATF auditu přechodu ( anebo, pokud certifikát expiroval během procesu manažmentu neshod). Zajímavým je i doplnění FAQ 19- “Jak může organizáce prokázat shodu s novými požadavky IATF 16949, jestli byly nedávno implementované potřebné změny a ješte neuplynul dostatečný čas na prokázání jejich efektivnosti? V tomto případě může certifikační společnost provést potřebné poznámky ve zprávě z auditu pro detailnejší vzorkování a oveření při budoucím auditu.

Současně byly upravené i požadavky na witness audit/ svědecký audit požadovaný pro získání kvalifikace nových auditorů. V tomto případě byl interval prodloužený, pro zlepšení situace se zdroji, na provedení auditu přechodu (dostupnost IATF auditorů).

Výše uvádíme jen základní / stručnou sumarizaci nejdůležitejších změn publikovaných ve verzi 4 Strategie přechodu. V současné době je však rozhodujícím faktorem úspěchu neustálé monitorování aktuálních změn publikovaných prostřednictvím FAQ a SI , ať už k “Rules” anebo  také k samotným požadavkům normy IATF. Uvedené informace reagují na  zkušenosti s provedených IATF auditů přechodu a v některých případech zásadním způsobem upravují interpretaci a požadavky na implementaci (např. Také rozšiřují některé požadavky, jako např. požadavek na nouzový plán pro případ kybernetického útoku).

Norma IATF 16949 významně posílila úlohu specifických požadavků zákazníků. Postupně během roku IATF OEM zákazníci publikovali aktualizované verze specifických požadavků zákazníka (CSR) pro použití s normou IATF 16949:2016. Např. koncern VW publikoval uvedené specifické požadavky. Během auditů zjišťujeme bohužel velmi nízkou úroveň znalostí těchto specifických požadavků.

Zároveň poskytujeme řadu školení a assessmentů k požadavkům IATF 16949:2016, které pro Vás mohou být užitečné a ulehčit Vám cestu k novým požadavkům pro certifikační audity. Podívejte se do sektoru školení s přehledem školení a termínů na našem webu.

Pro více informací se obraťte na naši kancelář a sledujte aktuality, registrací v našem newsletteru, kde průběžně poskytujeme nové informace.

Viz též

  IATF 16949:2016 - Volkswagen Group

IATF 16949:2016 - Volkswagen Group

Customer Specific Requirements (Eng.)

  IATF

IATF

Přejděte na oficiální webové stránky IATF

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email