Skip to content

Protokol o rychlé kontrole kontinuity podnikání

DNV bezplatné online sebehodnocení poskytuje základní informace o úrovni vyspělosti vaší organizace v oblasti řízení rizik business kontinuity.

Rámec nástroje pro sebehodnocení je postaven na osvědčených postupech a požadavcích normy ISO 22301, systému řízení business kontinuity. 

Její požadavky po implementaci poskytují jasné pochopení toho, jak vaše organizace funguje, kde může dojít k selhání, a poskytují body pro zlepšení obchodních procesů. Její obecný rámec nabízí strukturovaný přístup k posuzování, plánování a testování pohotovostních plánů vytvořených za účelem budování odolnosti organizace.

Norma ISO 22301 pokrývá oblast výroby, financí, dodavatelského řetězce, bezpečnosti a ochrany zdraví a je použitelná pro jakoukoli organizaci nebo průmyslové odvětví.  

Nástroj pro sebehodnocení je součástí sady online sebehodnocení DNV, která pokrývá celou řadu norem. Pro vytvoření zprávy o hodnocení připravenosti je třeba projít otázky v dimenzích, jako je vedení, řízení rizik, životní cyklus, komunikace, environmentální výkonnost a systém řízení.  Přiřadíte skóre a přidáte vstupní údaje týkající se identifikovaných oblastí zlepšení nebo pozoruhodného úsilí. 

Zpráva o sebehodnocení ukazuje:

  • Obecný stupeň řízení (nebo skóre připravenosti)
  • Stupeň kontroly podle oblastí/procesů
  • Podrobné skóre

Zprávu lze prohlížet online nebo stáhnout ve formátu PDF.

Chcete si nástroj pro sebehodnocení vyzkoušet zdarma?

Prosím vyplňte formulář.