Online nástroj pro samohodnocení

Každý účastník DNV kurzu systému řízení získá zdarma exkluzivní přístup k sadě sebehodnocení.

DNV sada pro samohodnocení je online nástroj, který umožňuje společnostem provádět profesionální sebehodnocení, zaměřené na konkrétní normy systému řízení, kontrolní seznamy nebo oblasti rizik a vytvářet komplexní zprávy o připravenosti, které hodnotí výkonnost společnosti. Získáním přístupu k sadě získáte nástroje, které vás po absolvování kurzu podpoří v dalším vzdělávání. Školení přesahuje rámec učebny do vašeho pracovního prostředí, což vám umožní:  

  • Upevnit si získané znalosti pomocí tematického kontrolního seznamu, který obsahuje klíčové pojmy získané v kurzu; 
  • Získat použitelný nástroj pro rychlou implementaci a procvičení získaných poznatků; 
  • Získat rychlou automatickou zpětnou vazbu o účinnosti toho, co jste se naučili. 

Kdo by měl využít on-line sadu pro samohodnocení?   

On-line nástroj pro samohodnocení může být užitečný pro všechny typy organizací na jakékoli úrovni vyspělosti:  

  • Pokud vaše společnost přistupuje k určité oblasti rizik poprvé (např. rizika v oblasti kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, bezpečnosti potravin atd.), může poskytnout základní údaje o úrovni vyspělosti v řízení těchto rizik.  
  • Jste-li společnost s dobře zavedenými znalostmi a zavedeným systémem řízení, můžete získat údaj o zlepšeních dosažených v daném časovém rámci.  

Nástroj pro samohodnocení vám také může pomoci získat přehled o nedostatcích směrem ke shodě s danou normou. Po dokončení hodnocení vám nástroj vygeneruje důkladnou zprávu o řízení a operativní zprávu. Ta vychází z vašich odpovědí na soubor zkoumaných otázek a požadavků a poskytuje podrobné skóre pro různé oblasti zvoleného standardu nebo rizikové oblasti. 

Jste připraveni začít?   

Pro přihlášení navštivte stránku ready.dnvgl.com. Bude vám zaslán uvítací e-mail s uživatelským jménem a heslem pro přístup k on-line nástroji pro samohodnocení. Další informace získáte v tutorial.