Skip to content

Online školení

Chcete se účastnít školení z jakéhokoli místa, které vám nejlépe vyhovuje? Pak sledujte online školení.

V současné době je možnost absolvovat vybraná plánovaná školení DNV formou online výuky. Získáte možnost stále si udržovat aktuální znalosti a zároveň zachovat bezpečnost všech účastníků a školitele.

Kurzy byly pečlivě transformovány tak, aby bylo možné poskytnout stejný učební plán, i když se nacházíte na vašem pracovišti nebo kdekoli jinde. Zaregistrujte se prostřednictvím online vzdělávací platformy, která umožňuje aktivní interakci mezi účastníky a lektorem. Před zahájením školení obdržíte e-mailem všechny potřebné informace. Program a vzdělávací cíle školení zůstávají stejné.

Jaký je rozdíl mezi e-learningem a online školením?

E-learning je školení, které absolvujete vlastním tempem a v čase, který vám vyhovuje. Výukový materiál je pro účastníky předem nahraný.

Online školení je nabízeno v pevně stanoveném čase a termínu. Můžete se setkat se školitelem a klást otázky přímo jemu. Tento formát zahrnuje skupinové úkoly, které musí být provedeny prostřednictvím online platformy.

Chcete získat více informací o našich online školeních nebo e-learningu? Obraťte se na nás.