Skip to content
ViewPoint Proti korupci

Ustupuje podplácení a korupce z firemní praxe?

Nedávný průzkum DNV odhalil, že se zdá, že úplatkářství a korupce jsou nedostatečně naléhavé a znepokojivé. Jen málokdo uplatňuje strukturovaný přístup k zavádění konkrétních opatření k řízení rizik. Většina společností se spokojí pouze s implementací politiky proti úplatkářství. Zdá se, že panuje představa, že "úplatkářství a korupce se dějí jinde a ne tady".

Podle oblíbených odhadů se ročně na celém světě kvůli korupci ztratí více než 2,6 bilionu USD, tedy 5 % celosvětového HDP(1). Z průzkumu DNV vyplývá, že většina společností se v boji proti úplatkářství angažuje ve velké míře, ale zdá se, že méně z nich zná a má pod kontrolou svá skutečná rizika. Obavy krouží především kolem compliance, reputačních a etických rizik, ale většina se zastavuje u zavedení politiky proti úplatkářství. Pouze 33,5 % provádí hodnocení rizik a 37,4 % hloubkovou kontrolu obchodních zástupců.   

Studie Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) uvádí, že 85 % podvodníků vykazuje chování signalizující podvod(2). Téměř polovina zkoumaných případů se odehrála v důsledku nedostatečné vnitřní kontroly nebo překonání stávajících kontrol. Navíc 81 % organizací, které se staly obětí podvodu, upravilo po podvodu své kontrolní mechanismy proti podvodům, což je nejspíše důkazem uznání potřeby strukturovaného přístupu. 

Průzkum DNV však ukazuje, že společnosti si uvědomují výhody systému řízení boje proti úplatkářství. Společnosti, které přijaly přístup k boji proti úplatkářství založený na mezinárodně uznávané normě ISO 37001, podnikají aktivnější kroky ke zmapování svých rizik a zajišťují, že jsou lépe vybaveny k jejich řízení, aby incidentům předcházely, a nikoliv je zmírňovaly.  Zdá se však, že jen málo z nich přijme strukturovaný přístup, dokud nejsou nuceny provést změny v důsledku incidentu. 

Přečtěte si celou zprávu a dozvíte se více o tom, jak společnosti nahlížejí na opatření proti úplatkářství a jak k nim přistupují, aby ochránily své podnikání a pověst.


(1) Reference: The World Bank blog 

(2) Reference: ACFE study

Metodika 

Průzkum byl proveden v září 2022 pomocí metodiky CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Zúčastnilo se ho 1190 zákazníků Business Assurance v DNV z různých průmyslových odvětví v Evropě, Severní Americe, Střední a Jižní Americe a Asii. Vzorek si nečiní nárok na statistickou reprezentativnost společností na celém světě. Další informace naleznete v úplném znění studie. 78 společností ze vzorku bylo na základě seznamu atributů definovaných projektovým týmem identifikováno jako LÍDŘI.
  • Společnosti, které již zavedly iniciativy v rámci boje proti podplácení.
  • Společnosti, které samy hodnotí svou vyspělost implementace jako vedoucí
  • Společnosti se zavedenými metrikami pro boj proti podplácení na podnikové úrovni.
LÍDŘI představují 6,6 % všech respondentů; analýza jejich odpovědí nabízí náhled na osvědčené postupy a myšlení společností s poněkud vyspělejším přístupem k boji proti úplatkářství.

Další poznámky

  • Zelené kroužky v grafech: výrazně nadprůměrné údaje. Červené kroužky: výrazně podprůměrné údaje.
  • Malé / velké společnosti: Malé společnosti (<99 zaměstnanců) versus velké společnosti (>= 500 zaměstnanců).
  • Vyspělost společnosti: Mladé společnosti (<19 let podnikání) versus vyspělé společnosti (>=20 let podnikání).
  • Geografická stopa: Globální versus domácí společnosti