Budování důvěry v opatření na podporu udržitelnosti

Korporace hrají zásadní roli při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Letošní Světový den akreditace je důraznou připomínkou důležité role, kterou hrají certifikace při dosahování pokroku.

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 byla zahájena v roce 2015. Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) vytyčuje ambiciózní, ale nezbytnou cestu k zajištění míru, prosperity a příležitostí pro všechny na zdravé planetě. Dosažení těchto cílů vyžaduje významné přispění podnikové sféry, přičemž společnosti stanovují a realizují strategie udržitelného podnikání.

Ze zprávy SDGs 2020 vyplývá, že svět není na dobré cestě k dosažení cílů do roku 2030. Pandemie nepomohla situaci, ve které byl pokrok jen sporadický a v některých případech dokonce obrácený.

"Akreditace nemusí být to, co vás jako první napadne, když se mluví o pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje. V naší každodenní práci se zákazníky, kterým pomáháme plnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti, hrají normy a certifikace ústřední roli při zajišťování integrity, sledovatelnosti a transparentnosti činností. Akreditace je základním kolečkem ve velkém soukolí, které buduje důvěru a podporuje pokrok," říká Barbara Frencia, generální ředitelka Business Assurance v DNV.

Zaměření letošního Světového dne akreditace na cíle udržitelného rozvoje v mnoha ohledech podtrhuje komplexnost tohoto úsilí a množství příspěvků, které je nutné k zajištění udržitelnější planety. Na úrovni detailnějšího popisu zdůrazňuje význam dodržování vysokých standardů způsobilosti a fungování poskytovatelů certifikačních služeb pro usnadnění a budování nezbytné důvěry zainteresovaných stran v opatření a mechanismy v oblasti udržitelnosti.

Certifikace systému řízení nebo produktu, související školení nebo hodnocení dodavatelských řetězců a digitálních aktiv slouží společnostem a zúčastněným stranám k tomu, aby mohly s důvěrou přijímat zásadní rozhodnutí. Certifikační orgány musí poskytovat a rozvíjet certifikaci na nejvyšší úrovni, aby pomohly společnostem a organizacím přejít a realizovat jejich dlouhodobé strategické cíle udržitelným způsobem a společně tak přispěly k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.