Skip to content

Co je nového v ISO 45001?

Po několika měsících čekání byl v pátek 19.05.2017 vydaný druhý návrh mezinárodní normy ISO/DIS2 45001 pro systémy mangementu BOZP. Tento návrh vychází z připomínek poskytnutých při připomínkování prvního návrhu v polovině minulého roku.

V průběhu 12 týdnů od vydání tohoto druhého návrhu můžou budoucí uživatelé normy opět připomínkovat text návrhu normy prostřednictvím národního zástupce v ISO organizaci (za Českou republiku je to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Po ukončení připomínkování a podle počtu a závažnosti připomínek bude v rámci ISO organizace rozhodnuto o dalším postupu při vydávání normy. 

V případě, že bude rozhodnuto o vynechání dalšího stádia FDIS (Final Draft International Standard), mohla by být nová norma vydaná do konce roku 2017. Pokud však bude proces pokračovat vydáním FDIS, bude nová norma vydaná až v prvním čtvrtletí roku 2018. 

V každém případě současným vydáním druhého návrhu normy nás od historicky prvního vydání ISO normy pro systémy managementu BOZP dělí už pouze měsíce. Po vydání nové normy budou mít organizace se zavedeným systémem podle normy OHSAS  18001:2007 tři roky na migraci a přizpůsobení systému na požadavky normy ISO 45001. DNV GL Business Assurance Vám i v této oblasti bude moct poskytnout svoje služby a pomoc a to formou školení a předcertifikačních auditů.  

Pro bližší informace můžete kontaktovat naši kancelář: 

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. 
Thákurova 4 
160 00 Praha 6 
+420 233 321 231   
prg@dnvgl.com

Více informací

 

ISO/DIS 45001 (Ang.)

Klíčové změny mezi DIS1 a DIS 2

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email