DNV GL je akreditovaným certifikačním orgánem pro ISO 22301: 2019

DNV GL získalo akreditaci od britského národního akreditačního orgánu UKAS pro novou verzi standardu ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System

V dnešní době nejistoty je pro organizace zásadní jejich schopnost pokračovat v provozu, aniž by došlo k přerušení jejich služeb. Revidovaná verze odráží dnešní složitost a pomáhá organizacím řídit rizika a posílit konkurenční výhody.

Norma ISO 22301, která specifikuje požadavky na systém Business Continuity Management, nyní poskytuje jasnější a snadno čitelné pokyny k požadavkům.

Paul Breslin, vedoucí sektoru ICT v DNV GL Business Assurance o schválení DNV GL britským národním akreditačním orgánem, říká: „Jsme velmi hrdí na tento úspěch. Být uznán jako certifikační orgán pro novou verzi ISO 22301 znamená posílit náš závazek pomáhat organizacím implementovat strategii kontinuity podnikání a překonávat výpadek i narušení jejich provozu.“

Jako akreditovaný certifikační orgán je DNV GL připraveno podporovat zákazníky při přechodu z verze 2012 na novou verzi 2019.

Klíčové změny:

1. ISO požadavky na High Lvele Structure byly vyvíjeny od roku 2012 a byly aplikovány;

2. Požadavky byly pouze vyjasněny; neexistují žádné nové požadavky;

3. Požadavky BC specifické pro daný obor jsou nyní všechny v kapitole 8 „Provoz“;

4. Kapitola 8 byla restrukturalizována, aby norma poskytovala jasnější představení klíčových provozních požadavků;

5. BC Pojmy byly upraveny, aby byla zajištěna lepší srozumitelnost. 

Seznamte se s časovou osou, jak se připravit a jak vás může DNV GL podpořit při přechodu na novou verzi zde.