DNV GL mění název na DNV v rámci příprav na desetiletí změn

Oslo, Norsko, 13.ledna 2021 – Od 1. března 2021 mění společnost DNV GL svůj název na DNV. Tento krok nastává po komplexní revizi strategie společnosti, jež se řadí do světa, ve kterém mnoho trhů DNV prochází zásadními změnami.

Současný název existuje od fúze společností DNV (Det Norske Veritas) a GL (Germanischer Lloyd) v roce 2013. Zjednodušení názvu je přirozeným důsledkem úspěšně dokončené fúze a několika let fungování jako plně integrované společnosti.

Remi Eriksen, prezident a generální ředitel skupiny uvedl: „Spojili jsme dvě přední společnosti s doplňujícími se silnými stránkami a pozicemi na trhu, a kombinace těchto dvou jmen byla tím správným řešením v roce 2013. Nebyl to však název, který by se snadno vyslovoval,  a mnoho zákazníků tuto společnost přesto označuje jako DNV. Naše značka je používána našimi zákazníky k budování důvěry vůči jejich akcionářům. Jednodušší název bude v budoucnu pro naše zákazníky ještě silnější značkou důvěry, zároveň ale s sebou stále nese všechny naše silné stránky a 157 let historie - ochrana života, majetku a životního prostředí. “

Rokem 2020 začíná desetileté období transformace, které nazýváme „exponenciální desetiletí“, kde bude stanoveno tempo energetického přechodu, kde se budou zásadně měnit obory jako potravinářství, zdravotnictví a doprava, a kde digitální technologie podporující průmysl 4.0* dospějí z experimentální fáze do rozsáhlé aplikace. A co je nejdůležitější, toto je desetiletí, kdy lidstvo buď dokáže uspět a nebo nedokáže naplnit cíle udržitelného rozvoje.

Řada společností se vypořádává se složitostí digitalizace a dekarbonizace, proto potřebují důvěru a jistotu. Jistota není jen služba, ale hlavně základní hodnota vytvořena v důsledku služeb poskytovaných společností DNV. Ambicí společnosti DNV je vytvářet budoucnost zajištěním digitalizovaných služeb a být hlavní zárukou bezpečnosti digitalizace v podobě zajištění dat, digitálních modelů („digital twin“ **) a digitalizovaných procesů.

"Naše strategie nás nejen staví k významnému růstu ve světě, který stále více potřebuje důvěryhodný hlas, ale také nás formuje, abychom vytvářeli budoucnost jistoty," řekl Eriksen. „DNV nabídne nejlepší, nejefektivnější a digitalizovanější způsoby poskytování služeb - ať už jde o klasifikaci, certifikaci, verifikaci, ispekci, poradenství nebo digitální řešení.“


 


* Průmysl 4.0 – nebo také čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

** Digital Twin je virtuální replika fyzického objektu (živého i neživého), produktu, procesu nebo systému. IT profesionálové, analytici a „data scientist“ pomocí nich mohou simulovat nejrůznější situace, aniž by tím ovlivnili skutečný produkt, výrobu nebo provoz.

 

Frequently asked questions about name change to DNV

 

Related images