Skip to content

DNV rozšířila působnost jako schválený orgán UKCA

Společnost DNV již byla jmenována orgánem pro posuzování shody na britském trhu pro nařízení o tlakových zařízeních a je v pokročilé fázi žádosti pro zařízení určená do nebezpečných prostor a stavební výrobky.

Po vystoupení Spojeného království z Evropské unie následovaly změny v právních předpisech. Pro výrobce prodávající výrobky na trhu Spojeného království to znamená, že nyní musí dodržovat britskou legislativu a normy navržené ve Spojeném království. Nové označení UKCA nahradí u většiny kategorií výrobků označení CE jako vstupenku pro obchodování ve Spojeném království.

Systém UKCA (UK Conformity Assessed) je aktivní od 1. ledna 2021; ve většině případů však existuje přechodné období, kdy označení CE je nadále akceptováno, a to až do 31. prosince 2021, aby měly společnosti čas se přizpůsobit. V případě zdravotnických prostředků je toto přechodné období delší, tj. do 30. června 2023.

"Doporučujeme výrobcům, aby s přípravou na přechod na UKCA začali již nyní. Zatímco technické požadavky zůstávají do značné míry podobné požadavkům na označení CE, posouzení musí provést schválený orgán UKCA. DNV je již schváleným orgánem pro tlaková zařízení a je v pokročilé fázi žádosti pro další typy výrobků.  Předběžná registrace je k dispozici již nyní, aby nedošlo k narušení přístupu na trh bez ohledu na to, zda dovážíte do Spojeného království nebo z něj vyvážíte," říká Otto Hughes, Global Product Assurance Manager v DNV.

U výrobků určených k prodeji na trzích EU, EHP a Spojeného království je možné kombinovat posouzení shody UKCA i CE v rámci jednoho projektu.

DNV má 250 specialistů na ověřování výrobků ve 20 zemích, kteří jsou kompetentní v oblasti nových regulačních změn ve Spojeném království a také v oblasti systémů přístupu na další významné světové trhy.