Skip to content

Jak přispět ke zdravým ekosystémům

Ochrana planety vyžaduje přechod na skutečné oběhové hospodářství a udržitelnější obchodní modely. Akreditace hraje vedle certifikace a různých forem ověřování významnou podpůrnou roli.

Světové hospodářství je do značné míry závislé na přírodních zdrojích, které poskytují zdravé ekosystémy. Tyto ekosystémy jsou však i nadále vystaveny stresu a zdroje jsou vyčerpávány. Vzhledem k tomu, že zdroje jsou spotřebovávány alarmujícím tempem, není pochyb o nutnosti přejít na udržitelnější způsob života.

Společnosti jsou tlačeny k přijetí nových obchodních modelů regulačními orgány a iniciativami, jako je akční plán EU pro oběhové hospodářství. Přechod na skutečné oběhové hospodářství vyžaduje nové obchodní modely, které se obracejí novým směrem, aby se snížila spotřeba zdrojů a spotřebitelů.

" Při prosazování pokroku hraje významnou roli ověřování, od certifikace podle stanovených norem nebo zajištění sledovatelnosti v rámci celého hodnotového řetězce nebo dokonce celých ekosystémů. Akreditace je nedílnou součástí při řízení pokroku a budování důvěry. Každý musí dodržovat nejvyšší možný standard kvality a integrity, aby mohl přispívat k udržitelnému rozvoji," říká Barbara Frencia, generální ředitelka pro obchodní zajištění v DNV.

Letošní Světový den akreditace, který připadá na 9. června, klade důraz na téma Akreditace: Udržitelnost hospodářského růstu a životního prostředí. Používání standardů může organizacím pomoci přijmout postupy šetrnější k životnímu prostředí. Aby akreditované posuzování shody vybudovalo potřebnou důvěru v plnění požadavků a tvrzení organizací, musí certifikační orgán rovněž projít přísnou kontrolou.

"Akreditace je klíčovým pilířem pro budování důvěry nejen v nás jako v jednotlivý certifikační orgán, ale v celé odvětví certifikace. Bez společného přístupu ke způsobilosti, kvalitě a integritě nemůžeme přispět ke společnému pokroku v oblasti udržitelnosti, který náš svět a budoucí generace potřebují," říká Barbara Frencia.