Nová verze SCC 2017/6.0

Nizozemská akreditační rada (RvA, dozorčí orgán systému SCC) schválila novou verzi SCC 2017/6.0, která se v ještě větší míře soustředí na bezpečnosti a zlepšení bezpečného chování na pracovišti. Samotný systém je více transparentní a spolehlivý.

2. 04. 2018 byla zveřejněna SCC 2017/6.0, která nahrazuje předchozí verzi 2008/5.1. Zavedení, vzhledem k nezbytným změnám, umožní certifikačním společnostem vydávat certifikáty na základě nového systému, ještě bude vyžadovat čas. Bude také zveřejněn nový kontrolní seznam pro podniky s konkrétními požadavky, které je nutné splnit. Nové verzi se budou muset přizpůsobit všechny podniky s certifikáty SCC. V přechodové době organizace budou mít možnost přejít na SSC 2017/6.0 při příležitosti další certifikace nebo recertifikace. Nová verze nemá vliv na zkoušky SCC, proto aktualizace není spojena s jakýmikoliv důsledky pro držitele diplomů SCC.


Změny v SCC 2017/6.0

SCC 2017/6.0 zavádí pět základních změn:


  1. Návrat k základům: Zvyšuje se klíčová úloha bezpečnosti. Díky přesnější formulaci a odstranění opakování byl omezen počet požadavků, které byly uspořádány do logičtější struktury. Nová verze SCC se méně soustředí na prostředí.
  2. Pracoviště: větší důraz na praxi: Na základě nejnovějších závěrů a zpětné vazby z certifikovaných podniků byly zpřísněny požadavky těchto oblastí SCC, které se týkají pracoviště. Byly také přizpůsobeny aktuální praxi v oblasti bezpečnosti. Navíc, bylo rezervováno více času pro provádění auditů v místech, kde jsou prováděny práce.
  3. Chování: rozsah přizpůsobení k individuálním potřebám: Neexistují dva stejné podniky. Způsoby propagování bezpečného chování, které jsou účinné v jednom podniku, nemusí být účinné v jiném. Pokrok v oblasti behaviorálních změn je velice rychlý, proto podniky musí mít možnost přizpůsobit se tomuto vývoji. Vzhledem k tomu, nová verze systému předpokládá větší rozsah individuálního přístupu k otázkám spojených s chováním. Program sledování požadovaný podle SSC 2008/5.1 byl nahrazen programem povědomí BOZP, který bude platit v podnicích s certifikátem SCC**.
  4. Větší přehlednost a spolehlivost řetězce: V nové verzi byly upřesněny otázky týkající se  živnostníků v SCC. Zvýšení počtu povinných dotazů pro úroveň certifikaci SCC* přispěje k zvýšení spolehlivosti počátečních prvků dodavatelského řetězce. Subjekty zaměstnávající (zpravidla podniky certifikované na úrovni SCC** a SCC Petrochemical) budou povinné ověřovat své subdodavatele ve větší míře než doposud.
  5. SCC a jiné země: větší úroveň ekvivalence a možnosti uplatnění: Nová verze byla zpracována tak, že může být snadno uplatňována v jiných zemích, protože obsahuje jednoznačnou specifikaci minimálních požadavků, které musí být splněny.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email
The module failed to load