Skip to content

Nyní jsme DNV – informace pro klienty

Nový brand a nové e-mailové adresy

Nyní jsme změnili název z DNV GL na DNV.  Hlavním důvodem této změny je zjednodušení a tím posílení naší globální značky.  Co změna názvu znamená pro Vás? 
  • Všichni naši zaměstnanci mají nové e-mailové adresy. Při odesílání e-mailů komukoli v DNV použijte jmeno.prijmeni@dnv.com 
  • Všechny stávající smlouvy uzavřené s DNVGL,  vystavené certifikáty, dokumenty o shodě atd., které máte s DNV GL, zůstávají v platnosti 
  • Komunikace a dokumenty od DNV budou postupně reflektovat nový název společnosti, logo a aktualizovaný design, tak jak bude v průběhu celého roku realizovaný přechod na novou značku DNV. 
Zde na tomto odkazu jsme shromáždili další odpovědi na často kladené otázky týkající se změny názvu. Pokud máte další dotazy nebo požadavky, napište prosím své kontaktní osobě v DNV nebo na brand@dnv.com.