Pohled na aktuální stav správních rad a jejich zainteresovaných stran

Ženeva Švýcarsko, 5. července 2021: Dnes Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) ve spolupráci s DNV vydala zprávu, která se zabývá tím, jak lze propojit nejmodernější přístupy k zapojení zainteresovaných stran (dodavatele, odběratele, management, zaměstnance, akcionáře a další) a řízení rizik, aby mohly podpořit rozhodování na úrovni správních rad.

Pandemie COVID-19 zdůraznila potřebu, aby společnosti překročily rámec priority akcionářů a zvážily smysl organizace, její sociální způsobilost k činnosti a dopady, které má na společnost i životní prostředí.

Výzkum se zabýval angažovaností představenstva ve vztahu k zainteresovaným stranám, protože tyto vztahy a vytváření hodnoty společnosti závisí na dobrých vztazích se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, poskytovateli kapitálu, vládami a občanskou společností. Mezi hlavní zjištění, která zpráva obsahuje, patří:

  • Zapojení zainteresovaných stran na úrovni představenstva je stále velmi omezené;
  • Za zapojení je obvykle odpovědné vrcholové vedení;
  • Správní rady by měly hrát aktivnější roli;
  • Zapojení podporuje podniky při identifikaci klíčových rizik souvisejících s ESG;
  • Posouzení významnosti může podnikům pomoci pochopit řadu názorů zainteresovaných stran v představenstvu;
  • Úloha představenstva při zapojování zainteresovaných stran se v jednotlivých společnostech liší.

Průzkum získal odpovědi od více než 100 ředitelů, vedoucích pracovníků a funkčních lídrů a tyto kvantitativní údaje byly doplněny individuálními rozhovory s řediteli a managementem, aby bylo možné pochopit, co se děje v praxi.

Mario Abela, ředitel Redefining Value ve WBCSD, řekl: "Podniky si musí uvědomit propojenost svých činností s klíčovými zainteresovanými stranami, aby se posunuly od modelu upřednostňování akcionářů. Vize WBCSD do roku 2050 zdůrazňuje potřebu změny myšlení, která by vedla k naléhavě nutné transformaci v oblasti účelu podnikání, odolnosti a regenerativního fungování s cílem vytvořit dlouhodobě udržitelný růst. Udržitelné obchodní modely závisí na kvalitě vztahů mezi společností a jejími klíčovými zainteresovanými stranami. Nejde o doplněk úspěšného podnikání, ale o jeho zásadní prvek.

Jason Perks, senior ředitel pro udržitelnost a ESG ve společnosti DNV, řekl: "Ačkoli zapojení na úrovni představenstva je stále poněkud omezené, z našeho průzkumu je zřejmé, že zapojení zainteresovaných stran je klíčem k tomu, aby podniky lépe porozuměly rizikům a příležitostem souvisejícím s ESG. To má zásadní význam pro vytváření a ochranu dlouhodobé hodnoty. Je načase, aby podniky využívaly nástroje, jako je hodnocení významnosti a zapojení zainteresovaných stran, a zajistily tak, že správní rady budou informovány a zapojeny do řešení témat ESG, aby zajistily strategické rozhodování vhodné pro budoucnost."

Tento výzkum zdůrazňuje potřebu další strategické práce v této oblasti, aby se posílil rozsah, v jakém jsou zainteresované strany brány v úvahu při rozhodování v představenstvech, ale existují některá opatření, která mohou společnosti zvážit, aby zajistily, že zapojení bude účinné a integrované napříč organizací.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.