Skip to content

Přechodové období pro certifikáty a certifikační značky

Od 1. března získají noví zákazníci certifikát a certifikační značku pod značkou DNV. Stávající certifikáty a značky budou převedeny do 3–5 let.

DNV certification mark and certificate

Od 1. března DNV GL mění název na DNV. Certifikáty a certifikační značky byly upraveny tak, aby reflectovaly značku DNV. Od tohoto data, všichni noví zákazníci získají certifikáty a značky se značkou DNV, zatímco stávající platné certifikáty systémů řízení a produktové certifikáty zůstanou v platnosti.

Pro stávající zákazníky je stanoveno pravidlo pro přechod v rámci recertifikace, což znamená: 

1. Přechod certifikátů a certifikačních značek systému řízení do 3 let. 

2. Certifikáty produktů mají být převedeny do 5 let.

Stávající zákazníci nejsou povinni okamžitě měnit / aktualizovat marketingové materiály nebo obaly. "Přechod by měl být plynulý, aby byl co nejekologičtější a minimalizoval veškerý odpad. Značky DNV GL a DNV budou ještě chvíli žít bok po boku, což je v takových procesech zcela běžné, “říká Luisa Grottola, ředitelka globální komunikace DNV. 

Máte-li dotazy ohledně nových certifikátů, značek nebo pokynů pro přechod, kontaktujte nás.