Skip to content

Prodloužení lhůty pro UKCA označení bezpečnosti výrobků

Podniky budou mít další rok na to, aby začaly používat označení UKCA, nové označení bezpečnosti výrobků ve Spojeném království.

  • To se týká veškerého zboží, u kterého měly podniky začít používat označení UKCA do konce tohoto roku (2021).
  • Podniky budou mít více času na splnění svých zákonných povinností vzhledem k přetrvávajícímu dopadu pandemie, což jim poskytne jasné a srozumitelné podmínky.

Vláda Spojeného království 24. srpna oznámila, že podniky budou mít další rok na to, aby použily nové bezpečnostní značení výrobků pro většinu výrobků uváděných na trh v Anglii, Skotsku a Walesu. 

" Jelikož si vláda Spojeného království uvědomuje dopad pandemie a úroveň připravenosti výrobců, prodloužila tuto lhůtu do 1. ledna 2023. Podnikům to sice poskytuje rok navíc na dokončení přechodu, důrazně však doporučujeme prodloužení vnímat jako příležitost připravit se raději dříve než později. Zahájení cesty k pochopení požadavků, podání žádosti a získání certifikátu již nyní minimalizuje riziko narušení přístupu na britský trh." říká Otto Hughes, Global Product Assurance Manager ve společnosti DNV. 

Toto značení UK Conformity Assessed (UKCA) umožňuje Spojenému království mít kontrolu nad svými předpis pro zboží a zachovat vysoké standardy bezpečnosti výrobků, které se ve Spojeném království očekávají. Označení UKCA nahrazuje označení bezpečnosti výrobků, které Spojené království dříve používalo v době, kdy bylo členem EU, jako je například označení CE.  .  

Označení UKCA se vztahuje na většinu zboží, které dříve vyžadovalo označení CE.  Toto rozšíření znamená, že veškeré zboží, které dříve vyžadovalo označení CE, nebude muset používat označení UKCA až do 1. ledna 2023. Výjimkou jsou zdravotnické prostředky, u nichž budou muset podniky používat označení UKCA až od 1. července 2023.   

Společnost DNV již byla jmenována orgánem pro posuzování shody na britském trhu pro nařízení o tlakových zařízeních ve Spojeném království a je v pokročilé fázi žádosti pro zařízení pro nebezpečné oblasti a stavební výrobky.

Zaregistrujte se a zajistěte si přechod na označení UKCA před 1. lednem 2023 zde.