Společnost ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. obhájila certifikát ISO 45001:2018

Společnost ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. obhájila na začátku července certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001:2018.

Jak uvedl hlavní auditor Ing. Jozef Galajda: "Několikadenní prověrka výrobních a podpůrných procesů potvrdila, že systém je efektivně implementován, s podporou místního managementu a podnikových útvarů se postupně zlepšoval a také během pandemie COVID-19 významně přispěl k řízení souvisejících rizik. Tým odborníků z Dolních Vestenic tak úspěšně pokračuje ve zlepšování pomocí zavedených nástrojů. Protože touha a potřeba neustálého zlepšování je v této společnosti každodenní realitou."

Pro DNV je potěšující, že vysoká úroveň řízení procesů zavedená ve společnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. je spojena s našimi certifikačními službami.

Naším přáním do budoucna je dále rozvíjet spolupráci se zákazníky, kteří dosahují vysoké úrovně řízení, jak to prokázal audit ve společnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o., a být partnerem při dalším zlepšování.