Skip to content

Systém Energetického řízení: norma ISO 50001: 2018 již publikována

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila ISO 50001: 2018 - nové vydání normy pro systémy řízení hospodaření s energiemi. Přechodové období pro stávající držitele certifikátů je 3 roky.

Prakticky to znamená, že do 20. srpna 2021 budou všechny certifikáty převedeny dle požadavků ISO 50001: 2018, aby byla zajištěna jejich kontinuita. Po přechodovém období vyprší platnost původních certifikátů, vydaných v souladu s normou z roku 2011. Po 18 měsících od vydání nové normy, nebudou certifikační orgány jako DNV GL, dále provádět audity podle ISO 50001: 2011.

ISO 50001: 2018 byla revidována z hlediska předpokladů společné struktury základních systémových norem ISO (HLS). V důsledku toho, bude nyní snazší integrovat certifikaci systémů energetického řízení s normami ISO 9001 a ISO 14001.

Situaci komentoval Nicola Privato, globální ředitel provozních a technických služeb, společnosti DNV GL - Business Assurance: 

“Globální spotřeba energie stoupá. Organizace hrají velmi důležitou úlohu v procesu úsilí o udržitelný rozvoj prostřednictvím účinného řízení energetiky a zvyšování efektivity jejího využívání. Implementace standardu ISO 50001 mění způsob řízení energie v organizacích a navrhuje podnikům osvědčené postupy, které vedou k neustálému zlepšování energetické účinnosti, zodpovědné činnosti a zlepšování výsledků. V současné době je již certifikováno asi 3 000 společností a doufáme, že v budoucnu bude počet subjektů, které tuto normu uplatní ve svém řízení, i nadále růst. "

Changes in ISO 50001:2018

Podrobnosti o změnách v normě naleznete v článku: Klíčové změny mezi ISO 50001: 2018 a ISO 50001: 2011 

Ředitel zdůrazňuje: "I když se zdá, že tři roky jsou spousty času, zkušenosti nám říkají, že proces přechodu probíhá v podnicích hladce bez zbytečného spěchu, pokud mu předchází včasné a pečlivé plánování a příprava. Doporučujeme zahájení těchto činností co nejdříve, seznámení se s novou normou a zjištění nedostatků, které je třeba řešit. Naši kvalifikovaní experti, Vám rádi pomohou."

Jak začít s přípravami na přechod na ISO 50001: 2018

DNV GL je mezinárodním akreditovaným certifikačním orgánem ISO 50001 a pomáha stávajícím i novým klientům s asistencí při přechodu nebo získání certifikátu shody s novou verzí normy. Kvalifikovaným a systematickým přístupem tento proces pomůžeme usnadnit.